Forsøksprosjekt 2008-2011

Et 3-årig forsknings- og utviklingsprosjekt i perioden 2008-2011.

Prosjektet har utviklet ulike verktøy for menighetsanalyse og prøvd ut hvordan en slik menighetsanalyse kan være grunnlag for en videre utviklingsprosess i menigheten.

Prosjektbeskrivelse (pdf)

Forsøksmenigheter

Vanlige menigheter i Den norske kirke var forsøksmenigheter og målgruppe for dette prosjektet. Vi hadde kontakt med relevante fagmiljøer i blant annet Danmark og Sverige som utvekslet erfaringer i tilsvarende arbeid, i tillegg til at vi deltok i et videre internasjonalt nettverk om menighetsutvikling. Forsøksmenigheter kom fra Tunsberg og Møre bispedømmer. 

Finansiering

Prosjektet mottok ekstern finansiering fra Kirkerådet (Opplysningsvesenets fond), ved siden av økonomisk bidrag fra Areopagos og Det norske misjonsselskap. MF deltok også med egne ressurser. Prosjektet hadde en bredt sammensatt referansegruppe med medlemmer fra universiteter/høgskoler, institusjoner/organisasjoner, bispedømmeråd, Kirkerådet og KA – Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon. Prosjektet samarbeidet med KIFO - Stiftelsen Kirkeforskning om tilrettelegging av relevante kirkestatistiske data.

Ansatte i forsøksprosjektet
 
Professor Harald Hegstad, harald.hegstad@mf.no
Prosjektleder og professor i praktisk teologi.

Forsker Erling Birkedal, erling.birkedal@mf.no
Forsket på prosjektet og hadde blant annet ansvaret for kontakten med forsøksmenighetene.
Telefon: 22590518 / 92832645

Stipendiat Turid Skorpe Lannem, turid.s.lannem@mf.no
Doktorgradsstudent (ph.d.) i tilknytning til prosjektet.