MUV logo

MUV - utvikler menigheter

MUV skal være relevant for vanlige menigheter i folkekirken. Derfor tar vi utgangspunkt i den lokale kirke og kulturelle kontekst, og inviterer til en åpen prosess som inkluderer så mange som mulig.

Forskning og utvikling

  • Menigheter inviteres til å bli samarbeidspartnere for en systematisk utviklingsprosess. Dette er organisert som en 3-årig reise.
  • MF vil legge til rette for et faglig nettverk og drøftinger innen feltet menighetsutvikling. Det blir arrangert seminarer og videreutdanningskurs.
  • Vi har kontakt med relevante fagmiljøer i blant annet Danmark og Sverige som utveksler erfaringer i tilsvarende arbeid, i tillegg deltar vi i et videre internasjonalt nettverk om menighetsutvikling.

MUV 10 år 

Her kan du lese mer om visjon, erfaringer og praksis, samt se hvilke muligheter MF tilbyr interesserte menigheter.
Ti år med MUV. 2008-2018 og veien videre (pdf)

Kontakt oss

Menighetsutvikling i folkekirken
MF vitenskapelig høyskole
Postboks 5144 Majorstuen 
0302 Oslo


Telefon: 22 59 05 18 / 928 32 645 (Erling Birkedal)
E-post: menighetsutvikling@mf.no