Utvikling

Utviklingsarbeid er en del av MF KOMs kjernevirksomhet.

MF KOM skal drive kompetanseutvikling og formidling, ved å utvikle kurs-, utdanningstilbud og studieopphold for bispedømmer, prostier, fellesråd, staber, profesjonsgrupper og andre aktuelle kirkelige arbeidsfellesskap.

I tillegg jobber MF KOM med strategi-, stabs- og menighetsutvikling. Målet er å videreføre og utvikle varierte tilbud innen systematisk menighetsutvikling for menigheter i folkekirken.

Vi bistår også med analyse, faglig veiledning og støtte i utviklingsprosesser for menigheter og andre aktuelle kirkelige arbeidsfellesskap.