MF KOM logo

Om MF KOM

Kompetansesenter for forskning, utvikling og formidling i kirke og menighet
MF Centre for Church Innovation and Research

MF KOM er kontaktledd mellom MFs fagmiljø og kirkelige aktører som vil gjøre bruk av MFs kompetanse i sine sammenhenger. Senteret bygger på bredden av faglige ressurser ved MF innen forskning, utvikling, formidling, veiledning, kursvirksomhet og undervisning. Senteret tilrettelegger tilbud og utfører oppdrag i møte med enheter på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå i Den norske kirke og i andre kirkesamfunn.

Har du ansvar for kompetanse eller utvikling på en eller annen post i kirken – og ønsker et samarbeid om utvikling, kurs, utdanning eller forskningsprosjekter? Ta kontakt med MF KOM. MF besitter spisskompetanse på en rekke fagområder innen teologi, kirke og samfunn.

Vårt mandat

Kontaktpersoner