Trosopplæring

Nettstudium i trosopplæring

Har du et engasjement for arbeid blant barn og unge, og ønsker du å bli bedre rustet til å delta i kirkens trosopplæringsvirksomhet?

Studiet er et samarbeid mellom VID i Stavanger og MF i Oslo.  
Ta et årsstudium  (60 stp) over 2 år. 

Målgruppen er:
- Menighetspedagoger og andre ansatte innenfor trosopplæring.
- Frivillige trosopplærere og personer som ønsker å skaffe seg kompetanse innenfor kristendomskunnskap / trosopplæring.

Studiet er åpent for alle interesserte som har generell studiekompetanse, eller ønsker en realkompetansevurdering.

Se studiets egne nettside for aktuelle emner nå: tro.mf.no