Pastoralklinisk utdanning (PKU)

Foran søknadsfristene høsten 2021 lyser MF ut PKU-studier i samarbeid med 1) Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo (LDS), og  2) Akershus universitetssykehus (A-hus)

PKU er sjelesorgfaglig prosesslæring via praksis, refleksjon, teoretisk studium og veiledning. En vesentlig del av utdanningen er utøvende (klinisk) tjeneste. Utdanningen rettes spesielt mot prester og diakoner, men også andre kirkelige medarbeidere kan søke. Opptak skjer på bakgrunn av søknad anbefalt av arbeidsgiver, innsendte vedlegg og opptaksintervju. Ved stor søkertilgang blir søkere i utøvende tjeneste normalt prioritert. 

Studieopeng: 
PKU- emnene inngår med 20 studiepoeng i MFs videreutdanningsprogram Master i klinisk Sjelesorg, 120 stp. PKU 501 kan også inngå med 20 stp. i videreutdanningsprogrammet Erfaringsbasert master i praktisk teologi, 90 stp. Et 5stp. kortkurs i et aktuelt sjelesorgfaglig emne vil inngå i PKU kurset som et tillegg. 

Søknadsprosedyre:
For søknader til Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo og Akershus universitetssykehus:
Søknader leveres på MFs EVU-web innen 25. oktober, dette er etter at bispedømmeansatte har fått avklart søknad om permisjon/støtte hos biskop/REU. Kvittering på søknad mottas på epost. (Dersom du ikke mottar kvittering, sjekk spam-filtered i din epostfunksjon).

Parallelt med dette, innen fristen den 25.okt, sendes søknad direkte til kursleder ved prioritert kurssted med kopi av kvittering fra MFs EVU-web og med vedleggene som er oppgitt nedenfor.
 

Vi minner om at frist for søknad om støtte og permisjon til arbeidsgiver fortsatt er 15. september for ansatte i bispedømmene.

Vedlegg til søknad
Følgende vedlegg skal utarbeides og sendes kursstedet samtidig med søknad til MF: 

Vedl. 1: Utfylt søknadsskjema til PKU-kurs
Vedl. 2: En relativt fyldig livsbeskrivelse, inkl. redegjørelse for viktige hendelser og viktige relasjoner til mennesker som har betydd mye for søkeren. Til denne livsbeskrivelsen hører bl.a. redegjørelse for relasjoner i nærmeste familie, søkerens helse og religiøse utvikling (3-4 sider).
Vedl.3: Kort beskrivelse av søkerens forhold til tjenesten som sjelesørger (2-3 sider).
Vedl. 4: En beskrivelse (1-2 sider) av: 

  • søkerens forståelse/ inntrykk av PKU
  • en personlig begrunnelse for søknaden og personlige mål for utdanningen 

​Vedl 5: Navn og telefonnummer på to referansepersoner

I tillegg for søknader til PKU502 og PKU503:
Vedl. 6: En beskrivelse av faglig og personlig læring knyttet til PKU 
Vedl. 7: En nyskrevet samtalerapport med vekt på refleksjonsdelen (malen fås ved henvendelse til veileder ved prioritert kurssted)  
Vedl. 8: Kopier av tidligere PKU-evalueringer (kursleders og søkerens egne)

 

PKU ved Akershus universitetssykehus høsten 2021 - våren 2022

Kurset har utvidet tidsramme på ukebasis og går over 6 kursuker i studieåret 2021/2022

Tid:
Seks kursuker i ukene 35, 39, 43, 48, 2 og 7. Kursleder tar forbehold om endring av kursuker før endelig opptak. Det må påregnes 2 dager til for- og etterarbeid til hver kursuke til individuelt prosessarbeid mellom kursukene.

Kursavgift: 
kr 32.000,-

Søknadsfrist til MF og kurssted:
25. oktober 2020

Kursleder:
Sykehusprest Hilde H. Unsvåg, godkjent veileder PKU

Læringspraksis: 
I egen stilling/egen menighet

Bolig: 
Det er for tiden dessverre ikke mulighet for leie av bolig tilkyttet studiestedet. 

Adresse: 
Sykehusveien 25,
1478 Lørenskog

For mer informasjon:
Hilde H. Unsvåg. tlf 679 64 303 eller via e-post: hilde.halsteinli.unsvag@ahus.no

PKU ved Lovisenberg Diakonale Sykehus høsten 2021

Tid:
Kurset går over 11 sammenhengende uker med oppstart mandag 6.september (uke 36) og avslutning 19.november 2021 (uke 46) 

Kursavgift:
Kr. 32.000,-

Søknadsfrist til MF og kurssted:
25. oktober 2020

Kursledelse:
Sykehusprestene /sertifiserte veiledere i PKU Bergljot Hauglid

Læringspraksis:
Avdelinger ved Lovisenberg Diakonale Sykehus (LDS)

Bolig:
Det kan være mulighet for hybel på stedet

Adresse:
Sykehusprest Bergljot Hauglid
Lovisenberg Diakonale Sykehus (LDS)
Postboks 4970 Nydalen
0440 Oslo

For mer informasjon:

Bergljot Hauglid, tlf. 476 32 596 (BergljotMarieAarbo.Hauglid@lds.no)

Svein Bjarte Mangersnes, tlf. 476 34 182 (SveinBjarte.Mangersnes@lds.no)