Kompetanse og inspirasjon til videre tjeneste

Ser du behovet for økt kompetanse for deg selv eller for de medarbeiderne du har faglig ansvar for? Ta kontakt med MF KOM for å høre hva vi kan tilby!

MF har utviklet en rekke emner med studiepoeng med sikte på å gi videreutdanning til prester, kateketer, diakoner, ungdomsarbeidere og andre medarbeidere i kirken.

En del av kursene som rettes mot presteskapet vil utlyses med jevne mellomrom i samarbeid med Kompetanserådet og Bispemøtet. En del prostibaserte tilbud vil kunne tilbys etter nærmere kontakt med prostier eller andre relevante enheter i kirken. 

Se oversikt over aktuelle videreutdanninger her.

MF KOM arrangerer også kortere kurs og arrangementer uten studiepoeng, som gir faglig oppdatering og inspirasjon for frivillige og ansatte i kirken.

Se oversikt over aktuelle kurs og arrangementer her.