Kompetanse og inspirasjon til videre tjeneste

Ser du behovet for økt kompetanse for deg selv eller for de medarbeiderne du har faglig ansvar for?
Ta kontakt med MF KOM for å høre hva vi kan tilby!

MF har utviklet en rekke emner med studiepoeng med sikte på å gi videreutdanning til prester, kateketer, diakoner, ungdomsarbeidere og andre medarbeidere i kirken.

En del av kursene som rettes mot presteskapet vil utlyses med jevne mellomrom i samarbeid med Kompetanserådet og Bispemøtet. En del prostibaserte tilbud vil kunne tilbys etter nærmere kontakt med prostier eller andre relevante enheter i kirken. 

Se oversikt over aktuelle videreutdanninger her. (Kryss av for videreutdanning og for ønsket fagområde)

MF KOM arrangerer også kortere kurs og arrangementer uten studiepoeng, som gir faglig oppdatering og inspirasjon for frivillige og ansatte i kirken.

Se oversikt over aktuelle kurs og arrangementer her.