14-åringer og konfirmasjon

Prosjektet har følgende mål og innhold: 

• Innhente kunnskap om 14-åringers livsspørsmål og religiøsitet, samt refleksjon om kirkelig konfirmasjon.
• Intensjonen er å få fornyet innsikt i saksfeltet for å forbedre kirkens kommunikasjon med ungdom om konfirmasjon, og bidra til utvikling av undervisningsmateriell og metodikk i konfirmantundervisningen.

Prosjektgruppen består av:
Erling Birkedal (leder), forsker/førsteamanuensis og prosjektleder  
Espen Gilsvik, forskerassistent/stipendiat ved MF
Lars Kåre Grimsby, førstelektor  
Morten Holmquist, førsteamanuensis  
Lars L. Iversen, førsteamanuensis 
Heid Leganger-Krogstad, professor em. 
Sverre Mogstad, professor em.  
Astrid Sandsmark, universitetslektor 
Inge Westly, MF KOM leder / universitetslektor  

Rapporter: