Forskning på Trosopplæringsreformen

Prosjekter og tidsplan for evalueringsforskning på Trosopplæringsreformen. Prosjektperiode: april 2015-mars 2018. 

Mål:
Formålet med forskningen er å kartlegge, dokumentere, bearbeide og evaluere erfaringer når det gjelder reformens innhold, aktiviteter, organisering, resultater og virkninger. Forskningen skal gi kunnskap om avgjørende faktorer som bidrar til å utvikle og fornye Den norske kirkes tilbud til alle døpte barn og unge.

Prosjektet er organisert innenfor tre tematiske forskningsperspektiver: teologi, profesjon og pedagogikk. Disse perspektivene er viktige fordi de peker på helt sentrale arenaer hvor

a) trosopplæring finner sted, og hvor
b) trosopplæringsfeltet bidrar til endring.