Forskning på Trosopplæringsreformen

Prosjekter og tidsplan for evalueringsforskning på Trosopplæringsreformen.
Prosjektperiode: april 2015-mars 2018. Prosjektet er forlenget etter avtale med Kirkerådet. 

Mål:
Formålet med forskningen er å kartlegge, dokumentere, bearbeide og evaluere erfaringer når det gjelder reformens innhold, aktiviteter, organisering, resultater og virkninger. Forskningen skal gi kunnskap om avgjørende faktorer som bidrar til å utvikle og fornye Den norske kirkes tilbud til alle døpte barn og unge.

Prosjektet er organisert innenfor tre tematiske forskningsperspektiver: teologi, profesjon og pedagogikk. Disse perspektivene er viktige fordi de peker på helt sentrale arenaer hvor trosopplæring finner sted, og hvor trosopplæringsfeltet bidrar til endring.

Les forskningsrapportene, og mer om de ulike delene av dette forskningsprosjektet: