Delprosjekter

Forskjellen som utgjør en forskjell
Hvorfor oppleves noe forkynnelse rettet inn mot fireåringer som relevant også for øvrige barn og voksne - med ulik tilknytning til kirka -  mens annen forkynnelse skaper mer varierende respons?
Tone Stangeland Kaufman og Hallvard Olavsson Mosdøl

Meningsdannelse i gudstjenesten
Hvordan erfarer barn og voksne prekenhendelsen i gudstjenester som inngår i trosopplæringstiltak?
Tone Stangeland Kaufmann og Sverre Dag Mogstad

Den fjerde veggen i gudstjenesten
Hva opprettholder en gudstjeneste som gudstjeneste og hva gir en gudstjeneste preg av en forestilling?
Heid Leganger Krogstad

​Litterære forutsetninger for meningsdannelse i prekenen
Hvordan kan tekster inneholde mulighetsbetingelser for meningsdannelse hos tilhørere?
Sverre Dag Mogstad

Jesus og Kaptein Sabeltann
Hvordan forkynnes det om frelse i gudstjenester der trosopplæringstiltak inngår?
Kristin Graff-Kallevåg og Jan-Olav Henriksen

Kanskje Jesus ikke var så gal allikvel?
Hvordan kan bibelske narrativer, drama og medierende verktøy i bruk virke mologiserende eller dialogiserende i prekenhendelser?
Linn Sæbø Rystad

Manus som aktør
Hvilken aktørstatus får manuset i prekenhendelser som inngår i trosopplæringstiltak?
Hallvard Olavsson Mosdøl

Gutten som ikke ville gå
​Hvordan hele trosopplæringstiltaket påvirker meningsdannelse i søndagens gudstjeneste
Hallvard Olavsson Mosdøl