Undervisning av Bibelen i trosopplæringen

Hvordan foregår undervisning av Bibelen i trosopplæringen?

Prosjektet Hvordan foregår undervisning av Bibelen i trosopplæringen? er formativ evalueringsforskning. Det vil si at det er følgeforskning som ikke bare skal empirisk beskrive hvordan bibelundervisningen i 2015-2018 foregår, men gi konstruktive innspill til Den norske kirkes arbeid med Bibelen i trosopplæringen.

Faglig inngår dette bidraget i menighetspedagogisk forskning med vekt på kirkelig undervisning. I rapporten inngår en relativt omfattende presentasjon av bibeldidaktisk teori som kan danne grunnlag for å gjennomtenke og fornye bibelundervisningen i Den norske kirke. Teorien brukes for å reflektere videre basert på den empirien vi har etablert fra bibelundervisning for ulike aldersgrupper og i svært ulike menighetstyper over hele landet.

Les hele rapporten her

Forskergruppe: Professor i religionspedagogikk Heid Leganger-Krogstad, førstelektor i gresk Glenn Øystein Wehus, kateket Asbjørn Gutubø Håkonseth, forskningsassistent/masterstudent i kirkelig undervisning Elise Frøyen, forskningsassistent/kateket/masterstudent i kirkelig undervisning Caroline Vesterberg