Teologier i trosopplæringen

Teologier i trosopplæringen

Teologi formuleres ikke bare i rammen av akademiske institusjoner og offisiell kirkeledelse. Teologi blir til overalt der tro deles og læres. Med utgangspunkt i intervjuer og observasjoner av tiltak som Lys våken og Tårnagenthelg undersøker vi i denne rapporten hva som kjennetegner ulike former for lokal trosopplæringsteologi.

Funnene presenteres som fire teologiske profiler: Budskapsteologien, fellesskapsteologien, tradisjonsteologien og kontekstteologien. På bakgrunn av disse funnene kommer vi avslutningsvis med noen innspill til Den norske kirkes videre arbeid med teologien(e) i trosopplæringen.

Les hele rapporten her.

Forskergruppe: Tron Fagermoen og Solvor Mjøberg Lauritzen