Stab, samarbeid og trosopplæring

Vår trosopplæring? Stab, samarbeid og trosopplæring.

Hovedfokuset i rapporten handler om samarbeid og trosopplæring blant ansatte i staber i Den norske kirke. Gjennom trosopplæringsreformen har stillinger og undervisningsaktiviteter økt kraftig, og mange av trosopplæringstiltakene involverer mange ulike ansatte. Så hvordan samarbeider de? Og hvordan kan vi skape bedre former for samarbeid? Det forsøker vi å gi noen svar på i denne rapporten.

Les hele rapporten her.

Forskergruppe: Astrid Sandsmark og Morten Holmqvist