Bibelen i lokale trosopplæringsplaner

Bibelen i utvalgte lokale trosopplæringsplaner i Den norske kirke. 

I vår rapport Bibelen i utvalgte lokale planer har vi analysert 50 lokale trosopplæringsplaner fra fem ulike bispedømmer, godkjent i 2010-2014.

De 50 ulike planene fra sør til nord gir oss et lite innblikk i hvor forskjellig kirke-Norge er. Her er små og store menigheter med få eller mange medarbeidere som har skrevet trosopplæringsplaner med ulikt omfang og antall trosopplæringstiltak. Alle planene vitner om et stort engasjement i menighetene for det lokale arbeidet med trosopplæring for barn og unge.

De lokale trosopplæringsplanene inngår i et samspill både med nasjonalt, regionalt og lokalt nivå i Dnk.  I vår rapport setter vi fokus på  forholdet mellom den nasjonale planen GUD GIR­–VI DELER Plan for trosopplæring i Den norske kirke (2010) (inklusiv Vedlegg 2: "Kjernetekster i en fornyet trosopplæring") og de lokale planene, når det gjelder trosopplæringens innhold, med vekt på omtale av Bibelen/bibeltekster. I rapporten drøfter vi hva slags type tekster som vektlegges i de lokale trosopplæringsplanene, hvilke bibeltekster som velges for hvilke alderstrinn/tiltak og det nasjonale elektroniske planverktøyets betydning for arbeidet med utformingen av de lokale planene. Vi kommer også med innspill til revisjon av  kjernetekstlista.

Les hele rapporten her.

Forskergruppe: Kristin Joachimsen, Ann Midttun og Hanne Birgitte Sødal