MF KOM arrangementer 2020

Kollasj med bilder fra kirka
02.12.2020

På grunn av smittevernrestriksjonene er dette arrangementet utsatt til november/desember 2021. 

Bokcover Begynnelser
26.11.2020

Vel møtt til digital MF KOM lunsj og boklansering av Lars Johan Danbolt og Øystein Wangs ferske bok om Johannesevangeliet. 

Knut Tveitereid
13.11.2020

Gikk du glipp av MF KOMs lunsjseminar? Se opptaket!

Bokcover: Mennesket og teknomaktene
05.11.2020

Hva gjør teknologier og teknomakter med likeverd, frihet og demokrati i samfunnet? Dag Hareide har nylig utgitt bok med tittelen "Mennesket og teknomaktene". Velkommen til digital MF KOM-lunsj!

Kollasj av bidragsytere og Hans Nielsen Hauge
03.11.2020

MF KOM, Norges Kristne Råd og Ansgar høyskole arrangerer et åpent jubileumsseminar i anledning at det er det er 175 år siden den første dissenterloven kom. Denne loven gjorde slutt på religionsmonopolet i Norge.  

Svein Olaf Thorbjørnsen og Gunnar Heiene
18.09.2020

Professorene Svein Olaf Thorbjørnsen og Gunnar Heiene er ved slutten av sitt lange virke på MF.
Det markeres med avskjedsseminar 18. september.

Erling Birkedal
10.09.2020

Velkommen til lunsjseminar med lansering av boka Religiøsitet fra barndom til voksen. Tretten livshistorier om tro og livstolking av Erling Birkedal. Responser ved Birgitte Lerheim og Lars J. Danbolt. Meld deg på!

Åpen kirkedør
20.04.2020

Seminaret er dessverre avlyst på grunn av smittefare. Det vurderes om arrangementet skal gjennomføres på et senere tidspunkt.

faksimile fra Vårt land, og bilde av Ånund Brottveit
27.02.2020

Velkommen til MF KOM-lunsj med Ånund Brottveit!

DIAKONIA 2020 - MF
11.02.2020

Diakonalt arbeid innebærer en blanding av maktkritikk og rettferdig handling – både på lokale og globale nivå. Velkommen på konferanse!

Sider