Kirken mot 2030 banner
06.03.2019

Velkommen til heldagsseminar om menighetsutvikling i et mangfoldig samfunn onsdag 6. mars.