MF KOM kommende arrangementer

DIAKONIA 2020 - MF
11.02.2020

Diakonalt arbeid innebærer en blanding av maktkritikk og rettferdig handling – både på lokale og globale nivå. Velkommen på konferanse!

17.03.2020

MF KOM og Norges Kristne Råd arrangerer et åpent jubileumsseminar i anledning at det er det er 175 år siden den første dissenterloven kom. Denne loven gjorde slutt på religionsmonopolet i Norge.  

Åpen kirkedør
20.04.2020

Velkommen til seminar om nye kirkelige praksiser i mangfoldssamfunnet.