07.11.2019

Velkommen til fagdag om kirkelig undervisning, med markering av katekettjenesten 50 år!