MF KOM kommende arrangementer

Kollasj av bidragsytere og Hans Nielsen Hauge
03.11.2020

MF KOM og Norges Kristne Råd arrangerer et åpent jubileumsseminar i anledning at det er det er 175 år siden den første dissenterloven kom. Denne loven gjorde slutt på religionsmonopolet i Norge.  

02.12.2020

Velkommen til seminar i anledning hundreårsjubileet for menighetsrådene!