Banner med tekst Kirken mot 2030
06.03.2019

Seminar om menighetsutvikling i et mangfoldig samfunn.