Klage på karakterfastsetting

Ved å fylle ut dette skjemaet ber du om at besvarelsen din blir sendt til ny sensurering.
(Universitets- og høyskoleloven § 5-3) 

Vennligst sett deg inn i informasjonen som omhandler klage før du fyller ut skjemaet.

Karaktersystemet ved MF følger de nasjonale bestemmelsene slik dette er utformet i retningslinjene fra Universitets- og høgskolerådet (UHR). Kriteriene som ligger til grunn for sensors vurdering av din besvarelse er lenket til på denne siden (Se etter «Vurdering av eksamensbesvarelser ved MF»)

Vennligst konkretiser hvorfor du påklager din eksamenskarakter.
Jeg er kjent med at ny sensur kan innebære både bedre, samme eller dårligere resultat, herunder stryk, jf. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved MF vitenskapelig høyskole. Jeg har gjort meg kjent med informasjonene som omhandler klage på www.mf.no/eksamen