Kjønn, historie og teologi, deltid MF

Foto

Ahasveros og Haman ved gjestebud til Ester, Rembrandt, 1660. (Wikipedia)

Kjønn, historie og teologi

Våren 2021 og 2022 tilbys emnet TEOL6744: Kjønn, historie og teologi. Emnet har undervisning seks mandager, og kan tas på deltid ved siden av jobb.

Opptakskrav
Relevant bachelorgrad

Søknadsfrist
15. desember
Det er fortsatt mulig å søke etter søknadsfristen. Det blir gjort løpende opptak fram til 15. januar, så langt det er ledige plasser.

Søk om opptak

Pris
Ordinær studieavgift

Kontakt
Vil du vite mer?
Ta kontakt med studierådgiver Mona G. Bø
E-post: teologi@mf.no  
Telefon: 22 59 05 00

Ønsker du å studere kjønnsperspektiv ved å dykke ned i hellige tekster og tolke dem både historisk og teologisk? Dette emnet spenner over kildemateriale fra antikken til vår egen samtid. Ved å gå inn i hellige tekster møter vi temaer som: 

  • fremmede kvinner i Det gamle testamente, med Ester og Rut som eksempler 
  • maskulinitet i Det gamle testamente, med Moses som case
  • forestillinger om kjønn i barnebibler 
  • kjønn og erotikk i Høysangen, slik dette ble tolket teologisk i middelalderen 
  • sex, skam og religion 
  • feministisk kritikk av forsoningsteologier 
  • kristendom, kjønn og familie 

Emnet spenner over fag som bibelvitenskap, kirkehistorie, systematisk teologi og religionsvitenskap, er på 10 studiepoeng og fordyper seg på masternivå.

Les hele emnebeskrivelsen her.

Arbeidsform og organisering
Samlinger og oppgaveskriving. Undervisningen vil være diskusjonsbasert, og forutsetter at studentene møter forberedt.

Avsluttende vurdering:
Emnet har en faglig oppgave (4000-4500 ord) som eksamensform. 

Emneansvarlig er professor Kristin Joachimsen
I tillegg foreleser: Ingunn Aadland, Jan Olav Henriksen, og Gina Lende 

Timeplan for undervisningen 2021: 
Emnet har undervisning fem mandager og én tirsdag våren 2021 kl. 9.00-14.00: 
25. januar, 15. februar, 8. mars, 12. april, 3. mai, 25. mai