Kjønn, historie og teologi, deltid MF

Foto

Ahasveros og Haman ved gjestebud til Ester, Rembrandt, 1660. (Wikipedia)

Kjønn, historie og teologi

Våren 2020 tilbys emnet TEOL6744: Kjønn, historie og teologi. Emnet har heldsagssamlinger, og kan tas på deltid ved siden av jobb.

Opptakskrav
Relevant bachelorgrad

Søknadsfrist
15. desember
Løpende opptak etter søknadsfristens utløp ved ledige plasser. 

Søk om opptak

Pris
Kr. 3350,- (inkl. SiO-avgift)

Kontakt
Vil du vite mer?
Ta kontakt med studierådgiver Mona G. Bø
E-post: teologi@mf.no  
Telefon: 22 59 05 00

Ønsker du å studere kjønnsperspektiv ved å dykke ned i hellige tekster og tolke dem både historisk og teologisk? Dette emnet spenner over kildemateriale fra antikken til vår egen samtid. Ved å gå inn i hellige tekster møter vi temaer som: 

  • fremmede kvinner i Det gamle testamente, med Ester og Rut som eksempler 
  • maskulinitet i Det gamle testamente, med Moses som case
  • forestillinger om kjønn i barnebibler 
  • kjønn og erotikk i Høysangen, slik dette ble tolket teologisk i middelalderen 
  • sex, skam og religion 
  • feministisk kritikk av forsoningsteologier 
  • kristendom, kjønn og familie 

Emnet spenner over fag som bibelvitenskap, kirkehistorie, systematisk teologi og religionsvitenskap, er på 10 studiepoeng og fordyper seg på masternivå.

Les hele emnebeskrivelsen her ...
NB: Emnebeskrivelsen er under bearbeidelse, og vil fremstå noe annerledes enn slik den ser ut nå.

Arbeidsform og organisering
Heldagssamlinger og oppgaveskriving. Undervisningen vil være diskusjonsbasert, og forutsetter at studentene møter forberedt.  75 prosent oppmøte er obligatorisk.

Avsluttende vurdering:
Emnet har en faglig oppgave (4000-4500 ord) som eksamensform. 

Emneansvarlig er professor Kristin Joachimsen
I tillegg foreleser: Ingunn Aadland, Kristin B. Aavitsland, Jan Olav Henriksen, Daniela Lucia Rapisarda og Gina Lende 

Timeplan for undervisningen: 
Emnet har undervisning fire mandager våren 2020: 
Mandag 27.01 Kl. 09:15-15:15
Mandag 24.02 Kl. 09:15-15:15
Mandag 09.03 Kl. 09:15-15:15
Mandag 30.03 Kl. 09:15-16:00