Kirken mot 2030 banner

Kirken mot 2030

Velkommen til heldagsseminar om menighetsutvikling i et mangfoldig samfunn onsdag 6. mars.

Informasjon

Dato/tid: 
06.03.2019 - 09:00 til 15:30

Sted:
MF vitenskapelig høyskole, Aud 2

Kursavgift, inkl. lunsj:
kr. 500

Påmelding
Meld deg på her.

«Alt må erobres, bror. Bare taperen tror han er fremme hver kveld. Det er alltid nødvendig å seile.» Slik uttrykker Kolbein Falkeid det i «Til havs, Sao Raphael»

Kirken lever i spennet mellom tradisjon og fornyelse. Hvordan skal vi navigere, eller «seile»? Hva vi tenker om fornyelse og endring er avhengig av tidsperspektivet og visjoner. Hva som skaper endring kan variere. Noen ganger er samfunnet og menighetens rammebetingelser drivkrefter for utvikling, og i andre tilfeller kommer drivkrefter fra menigheten og enkeltpersoner.

Vi inviterer til dagsseminar med mål om å være et møtested for kirkelige ledere som vil:

  • Tenke lange og store tanker om en kirke i endring i et mangfoldig samfunn. 
  • Møtes og reflektere sammen med andre om systematisk utviklingsarbeid i menigheter.  

Kurset arrangeres av MF KOM – kompetansesenter for forskning, utvikling og formidling i kirke og menighet, i kontakt med Kirkerådet og KA.

Program:

Fra 09.00 Ankomst og kaffe

09.15   Velkommen og innledende refleksjoner

09.30 – 11.30 Kirke mot 2030

Hvilke funksjon vil Den norske kirke ha i samfunnet i neste generasjon?
Foredrag ved professor em. Pål Repstad

Den norske kirke for «nordmenn»? Forskningsblikk på immigranter og kirke
Innlegg ved professor Inger Furseth

Kirkens betydning i det flerkulturelle Oslo
Innlegg ved kulturbyråd Rina Mariann Hansen

Hvilke rammer bør fremtidens kirke ha for å møte utfordringer fra det mangfoldige samfunn?
Innlegg ved avd. direktør i KA Øystein Dahle

11.30 Lunsj

12.30 -13.30:  «Det er alltid nødvendig å seile …»

Parallelle samtaleseminarer:

A. Luthersk kirke i endring. En praktisk-teologisk refleksjonssamtale.

B. MUV- on. Erfaringsdeling fra arbeid med systematisk utviklingsarbeid (MUV).

14.00 – 15.00 Menighet – med rom for alle?

Hvordan kan vi utvikle soknemenigheter i det mangfoldige samfunn?
Foredrag ved direktør i Kirkerådet Ingrid Vad Nilsen

«Det som ikke skjer lokalt …». Erfaringer fra menigheter i det mangfoldige samfunn
Menigheter som deltar:
- Haslum menighet, Bærum
- Lillestrøm menighet, Romerike
- Sinsen menighet, Oslo

15.10 - 15.30 Luthersk teologi om kirken i endring
Avsluttende refleksjon ved professor Sturla Stålsett

15.30 Avslutning