bilde av kirketak

Foto

David Iliff, lisens CC BY-SA 3.0

Kirkearkitekturens historie

Våren 2020 tilbys det helt nye emnet Kirkearkitekturens historie: kult, sakralitet og estetikk. Emnet har ettermiddags-/kveldsundervisning.

Søknadsfrist
15. desember
Løpende opptak etter søknadsfristens utløp ved ledige plasser. 

Søk om opptak

Pris
Kr. 3350,- (inkl. SiO-avgift)

Kontakt
Vil du vite mer?
Ta kontakt med studierådgiver Mona G. Bø
E-post: teologi@mf.no  
Telefon: 22 59 05 00

Kirkearkitekturens historie (10stp) tar for seg kirkearkitekturens historie fra oldkirken frem til våre dager. Emnet har vekt på Vest-Europa, men med utsikt til Øst-Europa, Midtøsten og Afrika. Det blir også kastet blikk på synagoge- og moské-arkitektur.

Det legges vekt på kirkerommets funksjon som sakralt og kultisk rom, på forholdet mellom arkitektur og liturgi, og på forholdet mellom utsmykning og teologi gjennom skiftende historiske perioder.

Gjennom lesning av kildetekster gir emnet kunnskap om hvordan utviklingen i kristendommens historie har påvirket kirkebyggenes og kirkeutsmykningens utforming, og studentene får ferdigheter i å analysere og tolke kirkearkitektur og kirkeinteriører.

Emnebeskrivelser: bachelornivå | masternivå

Undervisning våren 2020
Studiet tilbys som ettermiddags-/kveldsundervisning på torsdager kl. 16.00 - 18.00/19.00. Undervisningen er lagt opp med både forelesninger og seminargrupper. Foreleser er professor Kristin B. Aavitsland.

Timeplan for emnet finner du her.