bilde av kirketak

Foto

David Iliff, lisens CC BY-SA 3.0

Kirkearkitekturens historie

Våren 2021 tilbys emnet Kirkearkitekturens historie: kult, sakralitet og estetikk. Emnet har undervisning tirsdag ettermiddager.

Søknadsfrist
15. desember
Løpende opptak etter søknadsfristens utløp ved ledige plasser. 
Søknadsweb åpner 1. november

Søk om opptak

Pris
Kr. 3500,- (inkl. SiO-avgift)

Kontakt
Vil du vite mer?
Ta kontakt med studierådgiver Mona G. Bø
E-post: teologi@mf.no  
Telefon: 22 59 05 00

Kirkearkitekturens historie (10stp) tar for seg kirkearkitekturens historie fra oldkirken frem til våre dager. Emnet har vekt på Vest-Europa, men med utsikt til Øst-Europa, Midtøsten og Afrika. Det blir også kastet blikk på synagoge- og moské-arkitektur.

Det legges vekt på kirkerommets funksjon som sakralt og kultisk rom, på forholdet mellom arkitektur og liturgi, og på forholdet mellom utsmykning og teologi gjennom skiftende historiske perioder.

Gjennom lesning av kildetekster gir emnet kunnskap om hvordan utviklingen i kristendommens historie har påvirket kirkebyggenes og kirkeutsmykningens utforming, og studentene får ferdigheter i å analysere og tolke kirkearkitektur og kirkeinteriører.

Emnebeskrivelser: bachelornivå | masternivå

Undervisning våren 2021
Undervisningen foregår på ettermiddager på tirsdager kl. 1615-1900 (med ett unntak), og er lagt opp med både forelesninger og seminargrupper. For studenter som har tenkt å følge emnet digitalt vil det fortsatt være mulig selv om campus åpnes igjen.

Foreleser er professor Kristin B. Aavitsland.