katolske studier

Katolske studier

Fakta: 

Ta kontakt med studieveileder dersom du har spørsmål om studier eller opptak.
E-post: teologi@mf.no 
Telefon: 22 59 05 64
 

Våren 2018

Våren 2018 vil MF tilby følgende kurs:

FIL2010 De store spørsmålene (10 stp)
FIL5010 De store spørsmålene (10 stp)

  • Hva er de best begrunnede argumenter for og mot Guds eksistens?
  • Hva er det best begrunnede svaret på det ondes problem?
  • Taler vitenskapen mot religion?
  • Er det rasjonelle grunner til å tro på et liv etter døden?
  • Kan bare én religion være sann?

Det er mulig å ta emnet som nettstudium, og det kan tas både på bachelor- og masternivå.

Om du ikke har aktiv studierett ved MF, må du søke opptak som enkeltemnestudent ved MF via SøknadsWeb.

Søk på ditt emne i emnekatalogen. Her finner du detaljert informasjon om det enkelte emne.

MF tilbyr også andre emner og program som kan være av interesse.