'Josip Juraj Strossmayer' University of Osijek

'Josip Juraj Strossmayer' University of Osijek, Kroatia

Fakta: 

Språk:  Engelsk 

Land: Kroatia

By: Osijek

Søk her

Mer info her

Norsk Utenriksstasjon: info her

Universitet: 'Josip Juraj Strossmayer' University of Osijek, Kroatia

Offisiell side: http://www.unios.hr/?g=12&i=154

Søknadsfrist MF:
01. oktober for vårsemesteret
15. februar for høstsemesteret

Søk på studier i utlandet her

Søknadsfrist eksternt:
 

Type avtale: Erasmus+

Kontaktinfo, MF: Internasjonal@mf.no

Hvem kan søke? Teologi, bachelor, master