hender rekkes i lufta

Demokrati, medborgerskap og religion

Velkommen til MFs tradisjonsrike Januarkurs i 2021 - i år som digital dagskonferanse.

Informasjon

Dato/tid: 
11.01.2021 - 10:00 til 15:00

På grunn av koronasituasjonen blir årets januarkurs arrangert som et heldigitalt dagskurs.

Pris kr 200

Meld deg på! 
Frist: 6. januar kl 16.00

MF-studenter kan delta gratis. Ta kontakt med Nadia Sand for påmelding.

Kontakt

Kursansvarlig:
Ann Midttun

Ved praktiske spørsmål:
Nadia Sand

Årets etterutdanningskurs for lærere vil sette søkelyset på kompleksiteten i det norske samfunnet og på demokratiske muligheter og utfordringer innenfor ulike samfunnsinstitusjoner.

Hva slags medborgere skal skolen utdanne, og hvordan kan skolen arbeide med demokratisk dannelse av elevene?

Vi stiller også spørsmål om forholdet mellom religion og demokrati. Religiøse mennesker og trossamfunn har grunnleggende juridiske rettigheter i et demokratisk samfunn. Men hvilke spenninger er det mellom diskrimineringsvern og religionsutøvelse i Norge? Kurset avsluttes med en paneldebatt om demokrati og trossamfunn. Representanter for ulike trossamfunn vil drøfte hvordan hvordan de forstår sin rolle i det norske samfunnet og hvordan de arbeider med demokrati internt og eksternt.

Kurset tar utgangspunkt i aktuelle tema i samfunnsdebatt og læreplaner, og viktige anliggender i fagfornyelsen som handler om demokrati og medborgerskap. Foredragsholderne er dyktige fagfolk og formidlere på sine felt, samt ledere i ulike trossamfunn i Norge.

Etterutdanningskurset er særlig rettet mot lærere, men det er også åpent for alle andre interesserte.

Digital tilgang

På grunn av de nåværende Korona-restriksjonene vil Januarkurset 2021 kun bli arrangert som et heldigitalt dagsseminar. Kurset blir gjennomført via Zoom. Noen dager før kursstart, får du en innkallelse til kurset med lenke til innlogging på kursdagen. Vi anbefaler at du laster ned Zoom-klienten i forkant, for best mulig brukeropplevelse.

Program

Det legges opp til korte pauser i alle forelesninger. 

10.00 - 10.05 Velkommen ved førstelektor/EVU-leder Ann Midttun (MF)

10.05 - 11.05 Demokrati og kompleksitet i dagens Norge ved professor Thomas Hylland Eriksen (UiO)

11.15 - 12.15 Hva slags demokratiske medborgere skal skolen utdanne – og hvordan? ved stipendiat Emil Sætra og professor Claudia Lenz (MF)

12.15 Lunsj Norge rundt

12.45 - 13.30 Rettigheter og grensedragninger for religionsutøvelse i et demokratisk samfunn ved professor/forskningsdekan Vibeke Blaker Strand (UiO)

13.45 - ca 14.30/45 Panelsamtale:Trossamfunn i Norge og demokrati.
Faruk Terzic (Muslimsk dialognettverk), Marathugoda Manirathana (Buddhisforbundet), Kristin Gunleiksrud Raaum (Den norske kirke) og Ervin Kohn (Det Mosaiske Trossamfund) i samtale med professor Sturla Stålsett (MF)