hender rekkes i lufta

Demokrati, medborgerskap og religion

Velkommen til MFs tradisjonsrike Januarkurs i 2021.

Informasjon

Dato/tid: 
11.01.2021 - 09:30 til 16:00

På grunn av koronasituasjonen blir årets januarkurs arrangert som et dagskurs, med mulighet for å delta på MF eller digitalt.

MF følger de til enhver tid gjeldende nasjonale og regionale føringer for smittvern, og antall plasser på MF vil bli regulert ut fra dette.
Se gjeldende retningslinjer for smittervern på MF.

Pris og påmelding

Deltakelse på MF (inkluderer materiell, lunsj, mm.)
Kr 700

Digital deltakelse
Kr 200

Meld deg på!

MF-studenter kan delta gratis. Ta kontakt med Nadia Sand for påmelding.

Kontakt

Kursansvarlig:
Ann Midttun

Ved praktiske spørsmål:
Nadia Sand

Årets etterutdanningskurs for lærere vil sette søkelyset på kompleksiteten i det norske samfunnet og på demokratiske muligheter og utfordringer innenfor ulike samfunnsinstitusjoner.

Hva slags medborgere skal skolen utdanne, og hvordan kan skolen arbeide med demokratisk dannelse av elevene?

Vi stiller også spørsmål om forholdet mellom religion og demokrati. Religiøse mennesker og trossamfunn har grunnleggende juridiske rettigheter i et demokratisk samfunn. Men hvilke spenninger er det mellom diskrimineringsvern og religionsutøvelse i Norge? Kurset avsluttes med en paneldebatt om demokrati og trossamfunn. Representanter for ulike trossamfunn vil drøfte hvordan hvordan de forstår sin rolle i det norske samfunnet og hvordan de arbeider med demokrati internt og eksternt.

Kurset tar utgangspunkt i aktuelle tema i samfunnsdebatt og læreplaner, og viktige anliggender i fagfornyelsen som handler om demokrati og medborgerskap. Foredragsholderne er dyktige fagfolk og formidlere på sine felt, samt ledere i ulike trossamfunn i Norge.

Etterutdanningskurset er særlig rettet mot lærere, men det er også åpent for alle andre interesserte.

Program

Det legges opp til korte pauser i alle forelesninger. 

Fra 09.30: Åpent hus

10.00 - 10.10 Velkommen ved førstelektor/EVU-leder Ann Midttun (MF)

10.10 - 11.15 Demokrati og kompleksitet i dagens Norge ved professor Thomas Hylland Eriksen (UiO)

11.30 - 12.40 Hva slags demokratiske medborgere skal skolen utdanne – og hvordan? ved stipendiat Emil Sætra og professor Claudia Lenz (MF)

12.40 Lunsj i kantina

13.30 - 14.30 Rettigheter og grensedragninger for religionsutøvelse i et demokratisk samfunn ved professor og jurist Vibeke Blaker Strand (UiO)

14.30 Kaffepause

14.45 - ca 15.45 Panelsamtale:Trossamfunn i Norge og demokrati.
Faruk Terzic (Muslimsk dialognettverk), Marathugoda Manirathana (Buddhisforbundet), Kristin Gunleiksrud (Den norske kirke) og Ervin Kohn (Det mosaiske trossamfunnet) i samtale med professor Sturla Stålsett (MF)