ulike religiøse symboler

Etterutdanningskurs: Samfunn, religion og skolefag i endring

Lærere og andre interesserte ønskes hjertelig velkommen til Januarkurset 2019!

Informasjon

Dato/tid: 
03.01.2019 - 09:30 til 04.01.2019 - 15:15

Årets januarkurs setter søkelyset på store endringer i samfunnet vårt. Det skal handle om kulturelt mangfold og religiøsitet, og om de store endringsprosessene som foregår i norsk skole med ny rammeplan og nye læreplaner i alle fag. Som foredragsholdere deltar dyktige fagfolk og formidlere på sine felt, samt fagfolk som sitter tett på de store prosessene i skolen.

Første kursdag vil ta utgangspunkt i den økende religiøse og kulturelle kompleksiteten i Norge og Norden, der religiøs praksis svekkes på individnivå, mens religion blir mer synlig i offentligheten.  Sekularismen i Norge og ungdoms forhold til religion og populærkultur belyses også.

Andre kursdag fokuserer på mangfold og endring. Endringer i samfunnet og behovet for å gjøre fagene i norsk skole mer relevante for fremtiden, er noe av begrunnelsen for den store fagfornyelsen som foregår. Vi vil drøfte muligheter og utfordringer ved ny overordnet del for skolen, og utkastene til nye læreplaner i KRLE og religion og etikk. Lederen for læreplangruppa vil være til stede, og fagrevisjonen vil settes under debatt i panelsamtalen.

Vi håper kursdagene kan bidra til økt innsikt om store endringsprosesser i samfunnet og det økende mangfoldet i trossamfunn og enkeltmenneskers religiøsitet. Kurset legger samtidig opp til reflektert meningsutveksling om endringer i skolens læreplaner, med særlig vekt på KRLE og religion og etikk-faget.  

Etterutdanningskurset er rettet mot lærere, men det er også åpent for andre interesserte.

PROGRAM

Torsdag 3. januar

09.30 Velkommen - ved førstelektor/EVU-leder skole ved MF, Ann Midttun

09.40 - 11.30 Religion og religiøse endringsprosesser i Norge og Norden - ved professor Inger Furseth, UiO

11.30  Lunsj

12.15 - 13.00 Kulturell kompleksitet, mangfold og norskhet - ved forsker Cathrine Thorleifsson Moe, UiO

13.15 - 14.00 Gud i samfunnet - ved tidligere sjefsredaktør i Vårt Land, Åshild Mathisen

14.00 Kaffe

14.30 - 15.15 Sekularisme i Norge - ved forsker Sindre Bangstad, KIFO

15.30 - 16.15 Religion, ungdom og åndelighet/populærkultur - ved førsteamanuensis Morten Holmqvist, MF/Rønningen Folkehøyskole

 

Fredag 4. januar

9.00 - 10.00 Mangfold blant muslimer i Norge og Europa - ved forsker Olav Elgvin, UiB

10.15 - 11.15 Kristendom i endring regionalt og globalt - ved forsker Gina Lende, MF

11.15 Lunsj

12.00 – 13.00 Ny overordnet del. Muligheter og utfordringer - ved professor Claudia Lenz, MF
Samtale

13.15 – 14.00 Fagrevisjon - mandat og læreplan for KRLE og RE-faget - ved professor/leder for læreplangruppa Geir Skeie, UiS

14.15 – 15.15 Hvor går KRLE og religion og etikk-faget? - Panelsamtale ved professor Geir Skeie, UiS, Religionslærerforeningen i Norge, professor Heid Leganger Krogstad, MF, og flere.

 

Kurskomite: Ann Midttun, Claudia Lenz, Gina Lende og Gunnar Heiene

Fakta: 

Pris (inkl. lunsj)
kr 1800

Påmelding
Meld deg på og betal her.

NB! Ønsker du å betale med faktura? 
Meld deg på ved å sende en epost til kurs@mf.no.

Kontakt
kurs@mf.no