Lagre som PDF

I Word og PowerPoint kan du lagre filer i PDF-format uten noen ekstra programvare.

For å gjøre dette:

  1. Åpne Word- eller PowerPoint-filen du ønsker å gjøre om til PDF
  2. Velg Fil > Lagre som
  3. Velg den mappen du ønsker å legge filen i, enten blant hurtigvalgene til høyre, eller ved å bruke "Utforsk"-valget
  4. Under filnavnet er det et valg for filtype, trykk på den for å få opp nedtrekksmenyen og velg PDF
  5. Skriv eventuelt inn et nytt filnavn hvis du ønsker, og trykk på "Lagre"

PS: Den opprinnelige Word- eller PowerPoint-filen vil fremdeles være der, den blir ikke "borte".