E-post-oppsett

Det er mulig å bruke MF-e-posten i en app eller e-post-program hvis du ønsker. Dette er mest nyttig for ansatte, siden student-e-posten vanligvis bare blir videresendt.

Om du bruker Thunderbird så vil programmet automatisk hente inn riktige innstillinger når du skriver inn din e-post-adresse og passord.

For andre programmer kan du manuelt sette opp med følgende innstillinger:

  For studenter For ansatte
Innkommende server:
Tjenertype: IMAP
Adresse: mail.stud.mf.no mail.mf.no
Port: 993
Sikkerhet: TLS (ev. SSL)
Autentiseringsmetode: Vanlig passord ("plain"/klartekst)
Utgående server (SMTP):
Adresse: mail.stud.mf.no mail.mf.no
Port: 587
Sikkerhet: STARTTLS / TLS (ev. SSL)
Autentiseringsmetode: Vanlig passord ("plain"/klartekst)