Informasjon om koronasituasjonen

Det meste av undervisning holdes digitalt, og noe på MF. Bibliotek og lesesal er åpent som vanlig.

Oppdatert 12. april 2021

Vi jobber kontinuerlig for å balansere hensyn til smittevern, ansvar for at studenter skal kunne gjennomføre studiene på normert tid, og studentenes psykiske helse. Alle tiltak og beslutninger følger de råd og retningslinjer som til enhver tid gjelder. 

Studenter og ansatte bes følge retningslinjene gitt av Folkehelseinstituttet og Oslo kommune. Retningslinjene kan endres på kort varsel. Hold deg oppdatert på hva som gjelder til enhver tid. 

Har du spørsmål om undervisning og studiesituasjonen din? 
Ta kontakt med studieresepsjonen:
E-post: student@mf.no
Tlf: 22 59 06 24

Undervisning

Mye undervisning vil være digital framover, og noe undervisning vil foregå på MF. All undervisning, også den som foregår på campus, skal være tilgjengelig digitalt. For forelesninger innebærer dette normalt hybride løsninger, der campusundervisning overføres i sanntid på zoom. Det totale antall aktiviteter på campus vil holdes relativt lavt for å hindre at mange mennesker er tilstede på MF samtidig. 

For seminarundervisning er det som hovedregel egne digitale grupper. 

Følg med i Canvas for informasjon om dine emner.

Bibliotek og lesesal

Bibliotek og lesesal er åpent for studenter.

Vennligst følg oppmerking og andre smittverntiltak ved bruk av lesesal og bibliotek. Bruk gjerne munnbind om du ikke kan holde to meters avtand til andre.

God lesing!

Eksamen

Alle emner som normalt har skriftlig eksamen som vurderingsform, vil få omgjort vurderingsform våren 2021. Emnebeskrivelse og informasjon i Canvas blir oppdatert.

Muntlige eksamener blir gjennomført på MF dersom det er mulig og kandidaten ønsker å møte på campus. Alternativt blir eksamen avholdt via Zoom.

Praksis

Lektorprogrammet
Utdanningsdirektoratet og departementet anbefaler at praksis for lærerstudenter gjennomføres også på rødt nivå. Lærerstudenter som er i praksis, skal forstås som ansatte, og følge veileder for smittevern på linje med ansatte.

Ved eventuell nedstenging av skoler og barnehager, vil det så langt som mulig, legges til rette for digital praksis.

Kirkelige utdanninger
Praksis vil bli gjennomført, med eventuelle tilpasninger i tråd med gjeldende retningslinjer for smittevern. 

Noen å snakke med

Koronasituasjonen påvirker hele livet. Det kan gå ut over studiene, det sosiale livet, kjærligheten, troen, og alt annet livet rommer. 
Studentprestene på MF er tilgjengelige om du ønsker noen å snakke med. De har taushetsplikt og tar gjerne imot deg.

Du kan også ta kontakt med SiO Helse.