Informasjon om koronasituasjonen

Vi planlegger for normal undervisning på MF fra august.

Oppdatert 2. juli 2021

Vi jobber kontinuerlig for å balansere hensyn til smittevern, ansvar for at studenter skal kunne gjennomføre studiene på normert tid, og studentenes psykiske helse. Alle tiltak og beslutninger følger de råd og retningslinjer som til enhver tid gjelder. 

Studenter og ansatte bes følge retningslinjene gitt av Folkehelseinstituttet og Oslo kommune. Retningslinjene kan endres på kort varsel. Hold deg oppdatert på hva som gjelder til enhver tid. 

Har du spørsmål om semesterstart på MF? 
Se mer informasjon her.

Vaksinering av studenter i Oslo

Studenter i Oslo kommune som er folkeregistrert i en annen kommune, vil få tilbud om koronavaksine her dersom de ønsker det. 

Det er viktig at du registrerer deg for vaksinering hos Oslo kommune slik at du får tilbud om time.

Folkehelseinstituttet oppfordrer alle studenter til å benytte seg av tilbud om første dose koronavaksine i den kommunen de er folkeregistrert, selv om det innebærer reise. Dette er den raskeste måten å få første vaksinedose. Husk å takke nei til tilbud om vaksinering i din folkeregistrerte kommune dersom du ikke kommer til å ta den der.

For best mulig beskyttelse er det viktig å ta begge dosene.

Selvtester

Alle studenter og ansatte som oppholder seg på campus kan få et gratis selvtest-kit. Dette utleveres i resepsjonen mot registrering av studiekort.

Dette er et frivillig tilbud, og det kan hentes ut ett selvtest-kit pr. uke. Husk at normale smittevernregler gjelder selv om du tester negativt på testen.

Slik tar du testen.
For mer informasjon se SiOs nettside.

Undervisning

Hvis alt går som vi håper, vil MF ha campusundervisning som normalt denne høsten. I tråd med regjeringens gjenåpningsplan trinn 4 planlegger vi for fysisk undervisning uten avstandskrav fra semesterstart. Vi følger selvfølgelig koronasituasjonen tett, og vil iverksette tiltak etter de råd og retningslinjer som til enhver tid gjelder.

Følg med i Canvas for informasjon om dine emner.

Bibliotek og lesesal

Bibliotek og lesesal er åpent for studenter.

Vennligst følg oppmerking og andre smittverntiltak ved bruk av lesesal og bibliotek.

God lesing!

Eksamen

Alle emner som normalt har skriftlig eksamen som vurderingsform, vil få omgjort vurderingsform våren 2021. Dette gjelder også ny og utsatt eksamen i august.

Muntlige eksamener blir gjennomført på MF dersom det er mulig og kandidaten ønsker å møte på campus. Alternativt blir eksamen avholdt via Zoom.

Noen å snakke med

Koronasituasjonen påvirker hele livet. Det kan gå ut over studiene, det sosiale livet, kjærligheten, troen og alt annet livet rommer. 
Studentprestene på MF er tilgjengelige om du ønsker noen å snakke med. De har tid og taushetsplikt og tar gjerne imot deg. Studentprestene fører ikke journal.

Du kan også ta kontakt med SiO Helse. De tilbyr individuelle, par-, gruppe- og familiesamtaler. I tillegg har de et variert kurstilbud.