History of Religions

Vil du vite mer om hvordan religion har bidratt til å skape det samfunnet vi har i dag?

Fakta: 

Varighet
2 år (120 stp)

Språk
Undervisning på engelsk.
Du kan skrive oppgaver og eksamen på norsk.

Søknadsfrist
Søknadsweb er åpen fram til semesterstart dersom det fortsatt er ledige plasser.
Søk nå!
Ikke-nordiske statsborgere:
1. februar

Søk her ...

Masterprogrammet History of Religions: Encounters and Conflict befinner seg i skjæringspunktet mellom politisk historie og religionshistorie. Programmet berører også idéhistorie, kunsthistorie og arkeologi. Her ses religiøs sameksistens og konflikt i et langt historisk perspektiv, fra antikken til den europeiske renessansen, med særlig vekt på Europa og Midtøsten.

  • Hvorfor er Jerusalem en omstridt by?
  • Hva er årsakene til at grupper som IS (Den islamske stat) systematisk ødelegger kulturminner?
  • Hvordan blir hellige tekster brukt og misbrukt?
  • Hvordan kan religion motivere til både konflikt og dialog?
  • Hvordan har religiøse ideer og gjenstander blitt spredd fra ett kontinent til et annet, og hvilken betydning har dette hatt?

Dette er noen av spørmålene som du vil møte i dette programmet. Masterprogrammet har studenter fra hele verden, og undervisningen er på engelsk. Alle skriftlige oppgaver, inkludert eksamen og masteroppgave kan skrives på norsk eller andre skandinaviske språk.

Opptakskrav for søkere med nordisk statsborgerskap
- Bachelorgrad innen religionshistorie, religionsvitenskap, historie, teologi, kunsthistorie, arkeologi eller lignende
- Minimum gjennomsnittskarakter C fra bachelorgraden

Kontakt
Studierådgiver Marthe Bogen.

Generell informasjon

Kontakt

Kontakt studieveileder, avdeling for teologi

Mer om programmet

Faglig organisering

De enkelte emnene har et omfang på et visst antall studiepoeng, vanligvis 10 studiepoeng. For hvert emne er det formulert læringsutbytte i form av kunnskapsmål og ferdighetsmål, og evt. generell kompetanse.

Kunnskapsmålene er knyttet til det faglige innholdet i emnet og er formulert på tre stigende nivåer: oversikt over, kunnskap og god kunnskap. Ferdighetsmålene uttrykker hvilke faglige ferdigheter emnet gir studentene

trening i. Til sammen utrykker beskrivelsene av læringsutbytte hvilke kunnskaper, ferdigheter og evt. generell kompetanse studenten forventes å beherske etter å ha fullført emnet. De fleste emnene har studiekrav som må

oppfylles for at studenten skal kunne gå opp til eksamen og få avsluttende vurdering. Arbeidet med å oppfylle studiekravene skal bidra faglig og pedagogisk til at kunnskapsmålene og ferdighetsmålene nås.

 

I forbindelse med arbeid med masteroppgave:

- Studenter på programmet må normalt ha bestått emner tilsvarende 30 studiepoeng på masternivå, i tillegg til metodeemne, før de kan melde seg opp til avhandlingsemnet.

- Alle emner innenfor programmet må normalt være bestått før masteroppgaven kan leveres.

 

Beskrivelse av programoppbygging

Alle emnene i programmet er obligatoriske. Studiestart er i august da HIS5010 er et grunnleggende teoretisk emne som normalt skal være fullført før andre semester.

Master in History of Religions

4.sem.AVH5080
Thesis for Master in History of Religions:
(60 stp)
3.sem.AVH5080
Thesis for Master in History of Religions:
(60 stp)
2.sem.HIS5050
Encounters: Common Categories and Concepts in Abrahamic religions
(10 stp)
HIS5060
Conflict and Negotiation: Selected topics
(10 stp)
MET5310
Methodology: Texts and History
(10 stp)
1.sem.HIS5010
The historical study of religion: Multidisciplinary theoretical perspectives
(10 stp)
HIS5020
Religious change, exchange and counterchange: A long-term historical perspective
(10 stp)
HIS5030
Owning and sharing holy matter: texts, artefacts and places
(10 stp)
Semester10 ECTS10 ECTS10 ECTS

Mer om programmet

The programme is focused on the issues of religious cross-pollination, coexistence and conflict with particular emphasis on Europe and the Middle East. Addressed in a long historical perspective stretching from Antiquity to the European Renaissance, the programme seeks to illuminate the roots of present peaceful coexistence and interchange, as well as of today's antagonisms and conflicts. The underlying idea of the programme is that, in order to fully grasp current religious conflicts and alliances, we need to understand how the perceptions of past and present are intertwined, reciprocally dependent and constantly reshaped.

Based on a multidisciplinary approach and applying various theoretical frameworks and interpretative methods, the core courses of the programme aim to reveal historical dynamics, privileging 'how' and tentatively 'why' over 'who' and 'when'.

The programme is conceived at the intersection between political history and history of religions, but relies also on other disciplines, such as the history of ideas, art history and archaeology. These are meant to provide the depth of field expected in Big History by illustrating and clarifying the macro-historical perspectives.

Hva lærer du? – Beskrivelse av mål og læringsutbytte

Kvalifikasjonsbeskrivelse

Knowledge
The candidate..
has advanced knowledge of the historical development of the main religious traditions and specialised insight in the role that religion played in the evolution of society
has thorough knowledge of the principal theories about religion and religious phenomena
can understand and interact with academic discourses in the field of the history of religions
Skills
The candidate..
can critically analyse and use the existing theories within the history and phenomenology of religions as well as their specific methods and interpretative patterns in both practical cases and theoretical debates
can apply knowledge to new areas within the history and phenomenology of religions, history proper or social sciences and address relevant challenges in society
can carry out independent scientific research on topics related to the history and phenomenology of religions
can analyse and address critically different types of empirical data and use it to structure and formulate theoretically valid arguments
can assess the historical background of current social issues related to religious beliefs and practices and propose valid and balanced frameworks for relating to them
General competence
The candidate..
can analyse within a valid methodological framework problems related to religious conflict
can apply his/her knowledge and skills in new areas of society in order to carry out advanced assignments and projects in connection with people’s religious beliefs
can communicate the results of scientific work in the history and phenomenology of religion and masters the specific terminology of these fields
can communicate about issues in the history and phenomenology of religion with the general public
can contribute to theoretical research and practical conflict-solving in the areas of the history and phenomenology of religion

Undervisning

Teaching and learning are driven by a hands-on and case-oriented attitude and core courses are complemented by lectures and seminars of theory and method.

The programme coordinator is Victor Ghica, Professor of Antiquity and Early Christian Studies. The core courses of the programme will be taught by Kristin B. Aavitsland, Professor of Cultural History, Liv Ingeborg Lied, Professor of the Study of Religions, John Kaufman, Associate Professor of Church History, Iselin Frydenlund, Postdoctoral Researcher and historian of religions, as well as by Victor Ghica and several other specialists.

Skriv ut dette studieprogrammet

Studieprogram-arkiv

Her kan du se på studieprogrammer for tidligere semestre.