Godkjenning av eksterne studier

Søknad om godkjenning av akkreditert utdanning som ikke er fra MF vitenskapelig høyskole.

Ved godkjenning av eksterne studier blir emner som er tatt ved annet akkreditert studiested godkjent og lagt inn i graden ved MF. Når du søker om godkjenning er det er viktig å dokumentere relevans og nivå på de emner som ønskes godkjent inn i graden. Det må legges ved emnebeskrivelser/studieplaner, studiemål og litteraturlister.  

Ved godkjenning av eksterne studier er det lettest å få fritak for de emnene som ikke er obligatoriske. Det er også mulig å få fritak fra obligatoriske emner på grunnlag av tilsvarende studier. 

Søk om godkjenning av eksterne studier