Godkjenning av eksterne studier

Søknad om godkjenning av norsk utdanning som ikke er fra MF vitenskapelig høyskole.

Ved godkjenning av annen høyere utdanning blir emner som er tatt ved annet studiested i Norge godkjent og lagt inn i graden ved MF. De fleste studieprogram har krav til sammensetning av emner i en grad, og det er lettest å få innpassing for de emnene som ikke er obligatoriske. Det er mulig å få fritak fra obligatoriske emner på grunnlag av tilsvarende studier. Ved søknad om godkjenning eller fritak er det er viktig å dokumentere relevans, dybde/bredde og nivå på den utdanningen som er avlagt andre steder i Norge, og særlig med tanke på evt. overlapping må det legges ved studieplaner, studiemål og litteraturlister.  

Skriv inn emnekode og emnenavn for emnene du ønsker innpasset (eksterne emner). Ett emne per felt.
Last opp vitnemål eller karakterutskrift for emnene du søker innpassing av. Gjerne hentet fra Vitnemålsportalen.
Filer må være mindre enn 2 MB.
Tillatte filtyper: gif jpg jpeg png pdf doc docx odt.
Filer må være mindre enn 2 MB.
Tillatte filtyper: gif jpg jpeg png pdf doc docx odt.
Her kan du laste opp andre relevante vedlegg, for eksempel studieplaner, studiemål og litteraturlister.
Filer må være mindre enn 2 MB.
Tillatte filtyper: gif jpg jpeg png pdf doc docx odt.
Filer må være mindre enn 2 MB.
Tillatte filtyper: gif jpg jpeg png pdf doc docx odt.
Her kan du fylle inn eventuelle kommentarer eller merknader.