Åpen kirkedør

AVLYST - Gjestfrihet som teologisk nøkkel

Seminaret er dessverre avlyst på grunn av smittefare. Det vurderes om arrangementet skal gjennomføres på et senere tidspunkt.

Informasjon

Dato/tid: 
20.04.2020 - 09:00 til 15:30

Meld deg på her

Pris (inkl. lunsj): 
kr 500

Sted:
Aud 2, MF

Velkommen til seminar om nye kirkelige praksiser i mangfoldssamfunnet.

Hvordan være kirke og menighet i det flerreligiøse samfunn der en stor andel av innbyggerne ikke er medlemmer i Den norske kirke? Hvilke utfordringer og muligheter ser vi? Hvordan skal vi planlegge for en fremtid som allerede gjør seg gjeldende hos oss?

Vi inviterer til dagsseminar med mål om å være et møtested for kirkelige ledere som vil:

  • Tenke lange og store tanker om en kirke i endring i et mangfoldig samfunn. 
  • Dele erfaringer om ulike typer kirkelig praksis
  • Møtes og reflektere sammen med andre om utviklingsarbeid i menigheter. 

Kurset arrangeres av MF KOM – kompetansesenter for forskning, utvikling og formidling i kirke og menighet, i kontakt med Kirkerådet.

Program

09.00 Registrering og kaffe

09.15 Velkommen og innledende refleksjoner

09.30-11.30 Levd gjestfrihet – erfaringer og utfordringer i storbyen:
Innledninger:
Niels Nymann Eriksen, innvandrer og sokneprest på Vestebro, København
Kari Veiteberg, biskop i Oslo

Kommentarer:
Tron Fagermoen, førstelektor MF
Steinar Ims, seniorrådgiver, Mellomkirkelig råd

Samtale

11.30 Lunsj

12.30-13.30 Parallelle samtaleseminarer:

A. Fremtiden bor hos oss!
Gjestfrihet som ekklesiologisk utfordring. Hva betyr gjestfrihet i en mangfoldig, urban kontekst hvor mennesker har forskjellige religioner, og mennesker lever kristne tro på forskjellig vis? Hvordan tenke om grenser og grenseoverskridelser i en slik kontekst? På hvilke måte er det mulig å snakke om (folke-)kirke, og hvem eier stedene og kirkene?

Innledning ved Carsten Schuerhoff, sokneprest i Østre Aker og Haugerud.

B. Menighetsutvikling og gjestfrihet.
Hvordan forholder soknemenigheten seg i praksis til den lokale kontekst, blant annet religiøst mangfold? Erfaringsdeling og refleksjon om arbeid med menighetsutvikling.

Innledning ved Sunniva Gylver, sokneprest i Fagerborg og stipendiat ved MF.

14.00– 15.00 Kirken i urbane tettsteder. «Slik gjør og tenker vi hos oss».
Erfaringer med – og muligheter for – samhandling med lokalmiljøet.

  • Silje Kivle Andreassen, sokneprest i Holmlia, Oslo. (Olav-stipendiat)
  • Signe Myklebust, diakon i Fjell menighet, Drammen
  • Iselin Jørgensen, kapellan i Domkirken menighet, Kristiansand
  • Carsten Schuerhoff, sokneprest i Østre Aker og Haugerud menighet, Oslo

15.10-15.30 Hvordan være en relevant kirke i det mangfoldige samfunn? 
Et forskerblikk ved professor Tone Stangeland Kaufman, MF