Gjeldende retningslinjer for smittevern

MF forholder seg til retningslinjene gitt av regjering og kommune. Retningslinjene kan endres på kort varsel. Hold deg oppdatert på hva som gjelder til enhver tid. 

Oppdatert 5. augusthttps://sio.no/selvtest 2021

Kontakt

Er det tomt for overflatevask?
Kontakt vaktmester@mf.no

Har du spørsmål om koronasituasjonen?
Kontakt corona@mf.no eller student@mf.no

Alle som kommer til MF bes respektere følgende tiltak:

 • Hold 1 meter avstand til andre.
  • I undervisningssituasjoner kan utdanningsinstitusjoner gjøre unntak fra avstandskravet.
 • Dersom du har symptomer på forkjølelse eller luftveisinfeksjon  du holde deg hjemme til du er symptomfri.
  • Ved mistanke om koronasmitte:
 • Host og nys i albuekroken, bruk lommetørkle.
 • Bruk desinfeksjonsmidlene som er satt ut ulike steder på MF. Forsyn deg alltid med antibac før du går inn i bygget.
 • Unngå fysisk kontakt, inkludert håndhilsing og klemming.
 • Ta trappa - unngå heisen.
 • Ved opphold i kantina, vennligst respekter oppmerkede plasser. Ikke flytt på bord og stoler.

Du er velkommen til MF dersom du er frisk. Du kan imidlertid ikke møte til arbeid eller studier i MF-bygget dersom du:

 • har symptomer på luftveisinfeksjon, selv ved milde symptomer.
 • er i karantene og isolasjon.
 • er testet for korona og venter på svar.

MF har iverksatt forsterket renhold. Vi har også sørget for at det kan holdes trygg avstand. Vi ber om at dette respekteres. Det er også markert anbefalte "kjøreretninger" inne i bygget, for å unngå trengsel i trapper og andre møtepunkter. Se også MFs handlingsplan ved konstatert smitte for mer informasjon om vår håndtering av smittetilfeller.

Selvtester

Alle studenter og ansatte som oppholder seg på campus kan få et gratis selvtest-kit. Dette utleveres i resepsjonen mot registrering av studiekort.

Dette er et frivillig tilbud, og det kan hentes ut ett selvtest-kit pr. uke. Husk at normale smittevernregler gjelder selv om du tester negativt på testen.

Slik tar du testen.
For mer informasjon se SiOs nettside.

Dersom symptomer oppstår mens du er i bygget:

 • Ta kontakt med resepsjonen.
 • Dekk til munn og nese.
 • Dra hjem så snart det er mulig. Benytt helst ikke offentlig transport. Må du ha hjelp til å komme hjem, henvises du til et eget rom der du kan vente. I etterkant rengjøres rom, toalett og andre områder der du har oppholdt deg.

Spiseplasser

 • Unngå å tilberede mat i fellesarealer. Ta heller med matpakke.
 • Begrens deling av bestikk, kopper og glass. Bruk egen kopp eller flaske, vask den selv eller bruk engangsutstyr.
 • Ikke la noe du har brukt til mat og drikke bli stående igjen i noen fellesarealer.
 • Vask hendene eller bruk overflatevask før du bruker touchpanelet på kaffemaskiner / automater.
 • Sørg for å holde avstand der du spiser maten din.
 • Tørk over bordplaten og ev. stolen med overflatevask før bruk.

Kollokvierom og lesesal

 • Tørk over flater du berører med overflatevask før bruk.
 • Skal flere arbeide sammen, må det gjøres på et rom som er stort nok til at dere kan holde avstand på minst 1 meter.
 • Kast søppel og fjern alle personlige eiendeler når du forlater rommet.

Undervisningsrom og møterom

 • Ikke flytt på stoler og bord - benytt gjeldende stoloppsett.
 • Bruk engangskopper.
 • Tørk over bordplaten og ev. tasturer med overflatevask før møtet.

Printere og andre maskiner som brukes av flere

 • Vask hendene eller bruk overflatevask før du bruker kopimaskin eller printer.
 • Bruk om mulig kortet istedenfor fingeren på panelet.
 • Tørk over flatene, tastatur, touchpanel og liknende med overflatevask før bruk.
 • Vent på tur og hold minst 1 meters avstand.

Kontor med delte arbeidsplasser

 • Hold 1 meter avstand.
 • Tørk over tastatur og bordplate med overflatevask før bruk.
   

Studentkjøkken, gymsal, treningsrom og garderober holdes stengt inntil videre. 

SiO-kantina er stengt inntil videre.

Ansvarsfordeling

Studenter

 • Skal sette seg inn i smittevernreglene og følge dem.
 • Skal tørke over flater man er i kontakt med (bord, tastatur, stol, lyspanel, osv.) hvis rommet brukes av flere. Dette skal gjøres før det tas i bruk.

Ledelse

 • Rektor og direktør er ansvarlig for at smitteverntiltak iverksettes og regler for smittevern overholdes ved MF.

Ansatte

 • Skal sette seg inn i smittevernreglene og følge dem.
 • Skal tenke gjennom og planlegge hvordan smittevernreglene påvirker eget arbeid og egen arbeidsplass.
 • Alle skal vurdere hvordan de kan redusere smitterisiko i emner, prosjekter og aktiviteter de har ansvar for, ut fra følgende punkter:
  • Fysisk kontakt og deling av materiell
  • Ekstern aktivitet
  • Reisevirksomhet
  • Praksis og øvingsvirksomhet
  • Gjestelærere
  • Fortsatt bruk av digitale verktøy i undervisningen

Resepsjon

 • Informere om smittevern og ev. dele ut smitteverninstruksen som gjelder.
 • Holde oppsyn og hindre tette folkemengder i foajeområdet.
 • Gi informasjon om smittesituasjon videre til beredskapsgruppa og rektor.

Drift

 • Sørge for overflatevask og engangsservietter i fellesrom, ved kopimaskiner, på møterom, i biblioteket og andre steder med økt smitterisiko. Drift har også ansvar for påfyll.
 • Rigge og justere resepsjonsområdet med hensyn til smittevern og adgangskontroll.

Renhold (Forsterket renhold)

 • Desinfisere berøringspunkter som personnære flater, dørhåndtak, lysbrytere, rekkverk og touchpanel.
 • Vaske og desinfisere alle sanitære rom to ganger om dagen.
 • Fylle på toalett- og tørkepapir.