Minnegaver

Noen velger å la familie og venner gi en minnegave i stedet for blomster ved bisettelser og begravelser. En slik gave til MF vitenskapelig høyskole er en gave til kirkens fremtid. Det er med dyp respekt og takknemlighet vi mottar slike gaver. 

Rent praktisk gjøres det slik:

Ønsket om minnegave skrives i dødsannonsen sammen med kontonummer 3000 17 41841. De som er med i begravelsen og minnestunden får anledning til å gi en gaver der, som så blir sendt samlet til MF. Alle gavene blir ført på avdødes navn hos oss og en samlet oversikt vil bli sendt pårørende.  

Ta kontakt med Hildegun Hennum Høeg, 22 59 05 00 om du har spørsmål vedrørende minnegaver. E: info@mf.no