Kirkeoffer til MF

Tusen takk til dere som innvilger takkeoffer til MF!

Siden MF er en privat utdanningsinstitusjon, er de statlige tilskuddene vi får mye lavere enn hva offentlige skoler får. Vi er derfor avhengige av å samle inn rundt 5 millioner kroner i året for å opprettholde kvaliteten på studietilbudene våre. Kirkeofringene er svært viktige for at vi skal klare å få inn denne summen.

Forslag til kunngjøring ved takkoffer til MF:

Takkofferet i dag går til MF vitenskapelig høyskole. MF utdanner prester, kateketer, diakoner, ungdomsarbeidere og lærere i KRLE. Mange misjonærer og medarbeidere i de kristne organisasjonene får også sin utdannelse ved MF.

I dag er det mer enn 1200 studenter ved MF. Mange av disse har valgt å studere teologi, de fleste med tanke på en fremtidig prestetjeneste i Den norske kirke. MF utdanner også diakoner og kateketer. Nå er det også en stor gruppe studenter som utdanner seg til ungdomsarbeidere gjennom studiet Ungdom, kultur og trosopplæring. MF vil gi disse en god utdannelse og en grundig forberedelse til sin tjeneste i menighetene.

MF trenger både menighetens forbønn og pengegaver for å kunne gi unge mennesker en fullverdig utdannelse som svarer til behovene i morgendagens kirke. Ganske sikkert vil det bli behov for flere prester, kateketer, ungdomsarbeidere og diakoner i kirken i årene som kommer. MF ønsker å ta denne utfordringen på alvor. Menighetsrådet anbefaler derfor takkofferet på det varmeste.

Forslag til forbønnsledd i gudstjenesten:

Gode Gud! Vi ber for MF vitenskapelig høyskole og takker for alt som MF har fått bety i kirke og samfunn. La MF fortsatt få være et godt studiested der mennesker utrustes til tjeneste. Gi studenter og ansatte innsikt i troen og kjærlighet til Gud og mennesker.

Vi ber om at du kaller stadig nye mennesker til studium og tjeneste, slik at ditt oppdrag kan føres videre med trofasthet og klokskap.

Det ber vi deg om vår Gud og far!