Frances Margaret Young, MF

Frances M. Young

Denne teksten ble brukt for å presenterte Frances M. Young (f. 1939) da hun ble kreert æresdoktor ved MF i 2008. 

Frances Margaret Young, født 1939, professor i teologi ved University of Birmingham fra 1971 til 2005. Hun har også ved det samme universitetet innehatt stillinger som Head of the Department of Theology, Dean of the Faculty of Arts og Pro-Vice-Chancellor of the University. Frances M. Young må sies å være den ledende kvinnelige forsker i verden på den tidlige kristendoms historie og teologi. Hun har et sterkt teologisk engasjement, og hun kombinerer sitt akademiske virke med kirkelig virksomhet og en dyp spiritualitet.

To trekk preger Frances M. Youngs faglige forfatterskap. Det ene er hennes store allsidighet. Hun er en meget habil nytestamentlig forsker og har utgitt en rekke betydelige bøker og artikler innen det nytestamentlige feltet. Samtidig behersker hun hele det patristiske materialet og har bidratt med spesialartikler til de aller fleste emner og skriftgrupper innenfor den oldkirkelige litteratur.

Det andre trekket er hennes engasjement for kirkens aktuelle lære og forkynnelse. Hun er aktiv som predikant og pastoralteolog (ordinert prest i den metodistiske kirke), og hevder med styrke at forskning på bibelske og oldkirkelige tekster skal tjene et aktuelt formål, det skal resultere i formuleringer av kristen lære slik at den taler til dagens mennesker. Særlig har hun engasjert seg i å utvikle teologi som er holdbar i møte med psykisk utviklingshemmede - hun har selv en sterkt utviklingshemmet sønn. Av hennes produksjon kan nevnes The Making of the Creeds (1991), Biblical Exegesis and the Formation of Christian Culture (1997) og Brokenness and Blessing: Towards a Biblical Spirituality (2007).

I 1998 ble hun utnevnt til Officer of the British Empire og i 2004 til Fellow of the British Academy. I 2005 var hun invitert som første kvinne og første metodist til å preke ved åpningen av den 8. General Synod i Church of England.