MUV - utvikler menigheter

MUV skal være relevant for vanlige menigheter i folkekirken. Derfor tar vi utgangspunkt i den lokale kirke og kulturelle kontekst, og inviterer til en åpen prosess som inkluderer så mange som mulig.

Fakta: 

Les mer om MFs prosjekt "Menighetsutvikling i folkekirken" i
Lys og liv nr. 2 2014

Forskning og utvikling

  • Menigheter inviteres til å bli samarbeidspartnere for en systematisk utviklingsprosess. Dette er organisert som en 3-årig reise.
  • MF vil legge til rette for et faglig nettverk og drøftinger innen feltet menighetsutvikling. Det blir arrangert seminarer og videreutdanningskurs.
  • Vi har kontakt med relevante fagmiljøer i blant annet Danmark og Sverige som utveksler erfaringer i tilsvarende arbeid, i tillegg deltar vi i et videre internasjonalt nettverk om menighetsutvikling.

MUV 10 år 

Her kan du lese mer om visjon, erfaringer og praksis, samt se hvilke muligheter MF tilbyr interesserte menigheter.
Ti år med MUV. 2008-2018 og veien videre (pdf). 

Bøker om menighetsutvikling

Boken Sammen i forandring. Refleksjoner om menighetsutvikling i folkekirken, gir innsikt i og kommer med forslag om hvordan man kan arbeide med menighetsutvikling.

Boken Menighetsutvikling i folkekirken. Erfaringer og muligheter, presenterer erfaringer fra forsøks- og utviklingsarbeid og drøfter ulike sider ved menighetsutvikling.

> Les mer

Kontakt oss

Menighetsutvikling i folkekirken
MF vitenskapelig høyskole
Postboks 5144 Majorstuen 
0302 Oslo

Telefon direkte: 22 59 05 18 / 928 32 645 (Erling Birkedal)
E-post: menighetsutvikling@mf.no