Ph.d.-kurs og avhandlingsseminar

Informations and applications for attendance at all courses to:
PhD-Coordinator dr. Nils Aksel Røsæg

nils.a.rosag@mf.no
tel. +47-22590553
 

Her finner du oversikt over ph.d.-kurs på MF.

Høst 2020

Empirical Studies: Qualitative Methods (5 stp/ECTS; MET910C/MET903)
5-9 October

Theory of Science and Research Ethics (5 stp/ECTS; PhD901AB/VIT901)
26-30 October

PhD Thesis Seminar (parts of the PhD theses)
3-4 December

Vår 2021

Historical and Exegetical Methods:
Text, Materiality, and Contex
t  (5 stp/ECTS; MET910A/MET902A)
January

The Status and Challenges of Systematic Theology Today (5stp/ECTS; PhD930ST)
8-10 March

PhD Thesis Seminar (parts of the PhD theses)
29-30 April

Høst 2021

Vår 2022

Eksterne ph.d.-kurs og seminar

Relevante kurs og seminar fra institusjoner og konferanser nasjonalt og internasjonalt kan ekvivaleres inn i kandidatenes opplæringsdel
 
Noen forskerutdanningsnettverk:

 

Religion, Values, and Society

Nordic Network for Doctoral Training in Theology and Religion

Global Network of Research Centers for Theology, Religious and Christian Studies

OTSEM - Old Testament Studies: Epistemologies and Methods

NordForsk, Nordic Research Academy

Finnish Graduate School of Theology
 

Nyttige steder ellers:

PhD On Track

Seminaret i vitenskapsteori UiO (The Seminar in Philosophy of Science)
 
Senter for vitenskapsteori UiB (Centre for Philosophy of Science)