Hvordan søke?

Vil du søke på ph.d.-programmet ved MF?

Søknad om opptak skjer ved at man fyller ut søknadsskjema med alle nødvendige vedlegg og sender det inn til MF.

Tidsfrister
Søknader vurderes fortløpende.

Kontaktperson ved MF
Kontakt ph.d.-koordinator dr.theol. Nils Aksel Røsæg.
T: 22 59 05 53 
E: phd@mf.no

Opptakskrav

  1. Avlagt eksamen på master-/hovedfagsnivå eller tilsvarende høyere grads utdanning innenfor et relevant fagområde. 
  2. God prosjektbeskrivelse for et forskningsprosjekt og angivelse av hvordan ph.d.-avhandlingen kan bli ferdig med 3 årsverk.
  3. Finansiering for tre årsverk forskning (evt. inntil 6 år med 50% forskning).

Søknadsskjema
Søknadsskjema opptak til doktorgradsprogrammet