RVS-logo

Forskerskoler

MF drifter forskerskolen RVS og er partnerinstitusjon i ATTR. Sammen dekker de to forskerskolene MFs hovedforskningsfelter om religion i dag. 

Forskerskolen Religion, Values and Society (RVS) har fokus på religion, samfunn og verdier, og belyser samspillet mellom de ulike komponentene i temafeltet.

Forskerskolen Authoritative Texts and their Reception: National Research School in Textual Interpretation (ATTR) er for ph.d.-studenter som arbeider med autoritative tekster og deres tolkninger og virkningshistorier.
 

Disse to hovedforskningsfeltene er:

  • Autoritative tekster og deres resepsjon
  • Religion, verdier og samfunn.

MF etablerte i 2009 en ny nettverksforskerskole sammen med en rekke andre institusjoner som driver forskning i feltet Religion, Verdier og Samfunn (RVS). For tiden er 11 institusjoner med i RVS, også internasjonale.

Fra 2015 er MF også partnerinstitusjon i en annen ny nasjonal nettverksforskerskole, som driver forskning på autoritative tekster og deres tolkninger og virkningshistorie. De norske universitetsinstitusjonene innen humaniora, teologi, religionsvitenskap og jus er med. Fra 2015 er begge forskerskolene støttet av Norges Forskningsråd (NFR).

Forskerskolene

  • ​styrker institusjonenes tilbud til sine ph.d.-studenter
  • gir institusjonene en gunstig tilbakeføringseffekt og ivaretar en bedre bruk av ressurser på fagfeltet 
  • i en nettverksbasert forskerskole med et tematisk fokus vil ph.d.-studenter, veiledere og seniorforskere få dele ressursene i et langt større og bredere nettverk, og sikre sjansene for å få tilgang til og utvikle mer kompetanse

Forskerskolene har sine egne nettsider hvor du blant annet finner oversikt over kommende kurs og påmeldingsskjema:
RVS
ATTR

Kontaktpersoner ved MF:
RVS: Geir Afdal, ansvarlig
E: geir.afdal@mf.no
Gina Lende, sekretær
E: gina.lende@mf.no

ATTR: Liv Ingeborg Lied, styremedlem.
E: Liv.I.Lied@mf.no
Leonora Onarheim Bergsjø, sekretær.
E: l.o.bergjo@teologi.uio.no