Ph.d.-utdanning

Er forskning noe for deg?
Forskerutdanning er en mulighet for deg som ønsker videre studier etter avsluttet mastergrad.

Opptak:
Opptak forutsetter en cand.theol./ mastergrad innenfor et relevant fagområde, samt en god prosjektbeskrivelse med progresjons- og finansieringsplan for en vitenskapelig avhandling. 
Les mer om hvordan du søker ...

Varighet:
180 studiepoeng (ECTS).
3 år fulltid, eventuelt 6 år med 50% forskning. 
Doktorgradsprøven består av en prøveforelesning og et offentlig forsvar av avhandlingen (disputas).

Søknadsfrist:
Fortløpende

Kontakt:
ph.d.-koordinator dr.theol. Nils Aksel Røsæg:
T: 22 59 05 53 
E: phd@mf.no

 

Ph.d.-graden kvalifiserer for undervisning på høyere nivå, forskningsvirksomhet og annet arbeid der det stilles høye krav til vitenskapelig innsikt og analytisk tenkning. Den organiserte forskerutdanningen består av en avhandling og en opplæringsdel. Sistnevnte er normert til 30 studiepoeng.

Forskerskoler - RSV og ATTR
MF er vert for Religion Values Society, som er en tverrdisiplinær forskerskole for ph.d.-studenter som arbeider i feltet religion – samfunn. Forskerskolens deltakere får tilbud om kurs der fremstående forskere innen ulike relevante temaer deltar, og bygger nettverk mellom forskere og forskerrekrutter. Årlig arrangeres en sommerskole på Lesbos, Hellas.

E: rvs@mf.no
W: http://rvs.mf.no

MF er tilsvarende også med i en ny nasjonal og internasjonal forskerskole om Authoritative Texts and their Reception (ATTR). Denne fungerer tilsvarende for ph.d.-studenter som arbeider med autoritative tekster og deres tolkninger og virkningshistorier.

E: liv.i.lied@mf.no
W: http://www.tf.uio.no/english/research/phd/research-schools/attr/

Forskningsfelt/disipliner
Fagområdene teologi, religion og samfunn omfatter institusjonens disipliner og forskningsfelt som:

 • Det gamle testamente (GT)
 • Det nye testamente (NT)
 • Kirke- og kulturhistorie
 • Systematisk teologi
 • Økumenikk
 • Etikk
 • Praktisk teologi
 • Diakoni
 • Religionspedagogikk
 • Religionsvitenskap
 • Religionssosiologi
 • Religionspsykologi 
 • Samfunnsfag
 • Misjonsvitenskap

Doktorgradsprogrammet ved MF er åpent også for søkere fra andre universitet og høgskoler i Norge og internasjonalt.