Aktuelle gjesteforskere

Høsten 2019

Siiri Toiviainen Rø, ph.d., forsker på tidlig kristne studier med fokus på etikk og antropologi, i hovedsak knyttet til det fjerde århundret. Toiviainen Rø avla sin doktorgrad i historisk teologi ved Durham University i januar 2018. I avhandlingen utforsket hun sammenhenger mellom nytelse, synd og det gode liv i skriftene etter Gregory av Nyssa. For tiden er hun gjesteforsker ved MF, og postdoktor ved Centre of Excellence in Reason and Religious Recognition ved Universitetet i Helsinki. Denne høsten jobber hun med et prosjekt om innlemmelsen av anti-epikureisk polemikk i tidligkristen litteratur.

Bredden og dybden i kompetansen på tidlig kristendom ved MF synes jeg er spennende. I løpet av oppholdet som gjesteforsker vil jeg ferdigstille et manus om Gregor av Nyssas syn på nytelse og glede som bestanddeler i en kristen livsførsel. Jeg vil også legge siste hånd på en oversettelse av 1 Clement, som er del av en ny finsk oversettelse av de Apostoliske fedre.

Karin Rubenson er doktorgradsstudent i kirkevitenskap ved Uppsala Universitet. Hun vil være gjesteforsker ved MF mellom september og desember 2019.  

Min forskning handlar om relationen mellan barn och liturgi. Jag använder mig av insamlat empiriskt material, framförallt i form av intervjuer med barn och vuxna i olika församlingar i Svenska kyrkan i kombination med teoretiskt material från liturgisk teologi, kritiska barndomsstudier och barnlitteraturvetenskap.

Gjesteforskerordningen ved MF.