Gjesteforsker ved MF

MF ønsker gjesteforskere velkommen til opphold av kortere eller lengre varighet.

Formålet med et gjesteforskeropphold er å støtte opp om faglige nettverk og forskningssamarbeid med forankring i fagmiljøene ved MF. Gjesteforskere kan være etablerte akademikere, post-doktorer eller doktorgradsstudenter som har felles faglige interesser med MFs forskere og fagmiljøer.

Som gjesteforsker får du tilgang til MF sitt bibliotek, kopiering og internett, og vi vil gjerne at du deltar aktivt i faglige aktiviteter ved MF i tiden du er hos oss. På grunn av begrensede ressurser og romkapasitet har vi normalt ikke anledning til å tilby gjesteforskere et eget kontor.

Det er rektor som formelt inviterer til gjesteforskeropphold ved MF.

Slik  går du fram:

Etabler kontakt med en relevant fagperson som vil være ditt kontaktpunkt under oppholdet. Skriv en kortfattet søknad til rektor. Søknaden bør inneholde tidsperiode for oppholdet, tematikk og forskningsplan, samt gjesteforskerens CV (totalt 1-2 sider). 

Oversikt over aktuelle gjesteforskere.