Dokumenter for forskningen

Forskningen ved MF følger anerkjente normer for vitenskapelighet. Vi følger EUs regelverk for behandling av personopplysninger, og prinsipper om åpenhet i forskningen.