Forskning ved MF

Forskningen ved MF er mangfoldig og dekker områder som teologi og tverrdisiplinære studier av religion og samfunn. Her finner du noen eksempler på pågående forskning ved MF. 

Kontaktpersoner ved MF:

Prorektor Kjetil Fretheim
kjetil.fretheim@mf.no

Ph.d.-koordinator
Nils Aksel Røsæg
nils.a.rosag@mf.no

Seniorrådgiver forskerstøtte Unn Målfrid H. Rolandsen
forskning@mf.no

Personvernkontakt/seniorrådgiver
Berit Widerøe Hillestad
E-post: personvern@mf.no

Forskningen ved MF er organisert i forskningsgrupper.

Les mer om: 

MF har også to sentre:
MF Center for the Advanced Study of Religion (MF CASR) organiserer religionsforskningen ved MF. Senteret legger til rette for prosjektsamarbeid mellom MF og eksterne institusjoner.
Kompetansesenter for forskning, utvikling og formidling i kirke og menighet (MF KOM). Senteret er kontaktledd mellom MFs fagmiljø og kirkelige aktører som vil gjøre bruk av MFs kompetanse i sine sammenhenger.