MF har de senere årene fått et markant miljø for Asia-forskning innenfor et bredt spekter av tilnærminger, tema og fagområder.  

- Asia er verdens viktigste region i dag, og MF er en institusjon som begynner å bli ganske kjent i norske Asiaforskningsmiljøer, sier stipendiat Henrik Nykvist.

I sitt doktorgradprosjekt undersøker han samspillet mellom politikk og utdanning i Kina. Nykvist sier at Øst-Asia har vært den fredeligste regionen i verden siden 1979, men at vi nå ser motsatt utvikling i store deler av Asia, noe som er meget viktig å følge med på. 

ASIANET – konferanse 21.-22. oktober 

Nykvist er en av organisatorene bak den kommende konferansen ASIANET som er viet den politiske situasjonen i Asia i dag. Konferansen arrangeres av asiaforskerne på MF i samarbeid med Asianettverket på UiO. Konferansen holdes 21.-22. oktober på MF og er åpen for alle. 

Et globalt perspektiv på verden 

En av MFs asiaforskere, professor Iselin Frydenlund trekker fram MFs styrker og særegenhet på feltet, hvor forskningen på problemstillinger knyttet til Asia, ikke er områdestudier i seg selv, men er snarere del av et videre perspektiv: 

– For det første lever vi i en globalisert verden, og vi trenger å forstå verden ut fra globale perspektiver. Vi lever i det som ofte kalles «Asias århundre», og vi er pent nødt til å ha bedre kunnskap om denne delen av verden. For det andre ønsker vi å problematisere tendensen til å ta Europa og europeiske erfaringer som utgangspunkt for en universell forståelse av historie og samfunn. På en måte kan vi si at vi ønsker å «provinsialisere» Europa. For eksempel kan en global forståelse bringe inn ny kunnskap om forhold mellom religion, politikk og «det ikke-religiøse» utenfor Europa, som viser at fornuft, filosofi, eller skillet mellom religion og politikk ikke bare kan spores tilbake til europeisk opplysningstid, men at dette faktisk finnes også andre steder, som i det før-moderne Kina.  

Asiaforskerne kan bidra til en global kunnskapsforståelse, som er viktig i samfunnsfagene, historie og i religionsstudiene. Det åpner opp for sammenlignende perspektiver.  

Frydenlund trekker fram MFs utvekslingsprogram med Myanmar, Cooperation on Religious Studies in Myanmar, hvor studentene får et to ukers intensivkurs i landet. Disse kursene har vært en stor suksess som har bidratt til økt kunnskap og engasjement for Myanmar blant MFs studenter.  

Forskningsprosjekter ved MF 

To pågående prosjekter hos MF som på ulike vis er knyttet til Asia, er Mythopolitics in South Asia og Intersecting Flows of Islamophobia. Mythopolitics søker å forstå rollen til myter og fortellinger fra den hinduistiske tradisjonen i den politiske situasjonen i dag. Prosjektet ledes av førsteamanuensis Moumita Sen. Postdoktorene Silje Lyngar Einarsen, Guro W. Samuelsen og stipendiat The’ang Theron er også del av prosjektet. 

INTERSECT ledes av professor Iselin Frydenlund. Prosjektet undersøker islamofobi som et globalt fenomen, med fokus på Myanmar, Sri Lanka og India. Stipendiat Esther Sarah Tenberg og postdoktor Sami Al-Daghistani ved MF deltar også, i tillegg til ledende forskere ved Universitetet i Oslo, OsloMet og ved utenlandske institusjoner.  

For å forstå hvordan fremtidens gode liv i et globalt samfunn vil kunne arte seg, trenger vi forskning som gir oss bedre forståelse av ulike verdisett, religiøse og politiske praksiser, også i Asia. 

Fagdirektør forskning Unn Målfrid H. Rolandsen

Et møtepunkt mellom religion og politikk 

Fagdirektør for forskning, Unn Målfrid H. Rolandsen beskriver hva som kjennetegner MFs forskning knyttet til Asia og hva forskningen kan bidra til i dag og i framtida: 

- Asiaforskningen ved MF kjennetegnes ved at spørsmål om religion står helt sentralt i analyser av både historiske strømninger og menneskers dagligliv. Spesielt møtepunktet mellom religion og politikk preger flere av de større forskningsprosjektene våre. For å forstå hvordan fremtidens gode liv i et globalt samfunn vil kunne arte seg, trenger vi forskning som gir oss bedre forståelse av ulike verdisett, religiøse og politiske praksiser, også i Asia. 

Forskning