Forkurs i matematikk

Du som vil bli lektor må ha minimum 4 i matematikk fra videregående. Oppfyller du ikke kravet? Her ser du hva du kan gjøre.

Opptakskravet til lektorutdanningen er generell studiekompetanse eller realkompetanse, minst 35 skolepoeng og et gjennomsnitt på karakteren 3 i norsk (hovedmål, sidemål og muntlig) og 4 i matematikk. Dersom du har tatt ett av programfagene S1, S2, R1 eller R2 på videregående skole, trenger du kun å ha bestått i matematikk.

Tilbud om kurs

Har du ikke 4 i matematikk?
Dersom du har karakteren 3 i matematikk, kan du få betinget opptak på Lektorprogrammet og delta på et forkurs i regi av OsloMet. Les mer om forkurset her.
Forkurset legges opp som et fire ukers sommerkurs med oppstart i begynnelsen av juli hvert år, og avsluttes med en prøve i slutten av kursperioden. MF-søkere som består prøven, kan starte på Lektorprogrammet i august.

Oppstart: Begynnelsen av juli hvert år.
Kursvarighet: Fire uker
Undervisningform: Nettbasert og samlinger
Eksamen: i slutten av kursperioden

Datoer og annen praktisk informasjon finner du her.