Folkekirke i lokalsamfunnet

Interessert i ledelse av strategiske utviklingsprosesser i menigheten? MF tilbyr kurs våren 2016 - våren 2018.

Fakta: 

Påmeldingsfrist var 1. april 2016

Søknad sendes til Borg bispedømme, per e-post til Karianne Hjørnevik Nes

Studie på MF våren 2016 – våren 2018 
10 studiepoeng (TEOL8590)

Kurset legges opp parallelt med systematisk arbeid med menighetsutvikling i Borg bispedømme i 2016-2018.

Kursdeltakere vil gjennom undervisning og praksis få innsikt i hvordan folkekirken i Norge arbeider for å videreutvikle og styrke lokalmenigheten. Gjennom undervisning og dialog med andre kursdeltakere, og kontakt med ulike medarbeidere i menigheter vil kursdeltakere reflektere over strategisk utviklingsarbeid. 

Emnet trekker veksler på erfaringer fra MFs arbeid med menighetsutvikling i folkekirken de siste årene. MF gjennomfører dette kurset i samarbeid med Borg bispedømme. Kurset er et element i bispedømmets strategiske arbeid i denne perioden.

Økonomi
For ansatte i menigheter som deltar i et MUV-prosjekt i samarbeid med MF, eller vil bidra som mentor i slike prosjekt, koster kurset kr. 4000 (kr. 2000 pr år). Prisen inkl. undervisningsopplegg og semesteravgift ved MF. Kursavgiften dekker ikke innkjøp av bøker, diett, reiseutgifter og opphold ved kurssamlinger. 

Her kan du laste ned hele emnebeskrivelsen.        
All informasjon om påmelding er her.
Slik organiseres og gjennomføres studiet.    
Her finner du litteraturlisten.