Finansiering av studier

Alle som vil studere ved en av våre samarbeidspartnere får automatisk kr 5000,- i startstipend. I tillegg er det gode muligheter for å få støtte fra Lånekassen, Erasmus og Nordplus. Vær oppmerksom på at du selv er ansvarlig for finansiering av utenlandsoppholdet, og at søknad om støtte fra Lånekassen er et privat anliggende som du selv må ordne.

NB! Fra skoleåret 2019-2020 går startstipendet kun til studenter som ikke får stipend fra Erasmus+ og Nordplus og reiser til en av MFs samarbeidspartnere. 

Lånekassen
Lånekassen er den viktigste finansieringskilden ved et utvekslingsopphold i utlandet. Lånekassen gir lån til dekning av delstudier i utlandet, som reise og opphold, samt støtte til skolepenger for dem det er aktuelt for. På Lånekassens websider finner du informasjon om hvordan du søker om støtte til delstudier i utlandet og hva som må legges ved søknaden.

Stipend og andre finansieringskilder
Studenter som får studieplass ved et universitet som er tilknyttet en Eramus eller Nordplus-avtale vil få et eget tilleggstipend.Det er lurt å undersøke mulighetene for å få støtte tidlig, gjerne et år før planlagt studiestart.

Andre muligheter for stipend: