Finansiering

Det finnes ulike kilder til finansiering av utvekslingsopphold.

Lånekassen

Lånekassen har gode støtteordninger for finansiering av utveksling.

  • I tillegg til basisstøtte, kan du blant annet få finansiering til reisestøtte, skolepenger og språkkurs.
  • Lånekassen kan gi en foreløpig uttalelse på at du får økonomisk støtte, noe som kan være nødvendig når du skal søke visum. Dette gjelder spesielt for USA.
  • Du må ha fått forhåndsgodkjenning og blitt akseptert ved vertslærerstedet før du kan søke Lånekassen. Du vil få beskjed fra Internasjonalt kontor når du kan søke om støtte.

Erasmus+

Studenter som drar til et lærested hvor MF har en Erasmus-avtale kan få Erasmus-stipend. Dette trenger du ikke å søke om. Beløpet varierer avhengig av destinasjonsland. Stipendet er på €410 per måned for studenter som reiser til lavkostnadssland og på €460 per måned for studenter som reiser til høykostnadsland (Danmark, Finland, Island, Irland, Sverige og Storbritannia). Studenter som drar på utveksling og har mindreårige barn kan få et tilleggsstipend på €200 per måned.

Praksis i Erasmus+

Lektor-studenter kan få støtte til praksisopphold i utlandet. Du kan også få støtte til praksisopphold inntil 12 måneder etter endt utdanning (du må finne praksisplass selv). Ta kontakt med internasjonalt kontor dersom dette er en mulighet.

Som Erasmus+ student må du huske:

  • Signere stipendkontrakt - Du får denne tilsendt av internasjonalt kontor. Den må være signert i god tid før avreise.
  • Learning/training agreement - Du skriver inn emnene som du planlegger å ta ved vertsinstitusjonen med signatur fra både vertsinstitusjonen, deg og din studieveileder.
  • Bekreftelse på oppholdslengde - sendes til internasjonalt kontor på MF.  

Nordplus

Studenter som drar til læresteder i Norden hvor MF har en Nordplus-avtale kan få Nordplus-stipend. Stipendets størrelse varierer ut ifra interesse og er på ca 200 euro i måneden og ca 330 euro i reisestøtte.

MFs startstipend

Alle studenter som drar på utveksling til et av MFs partnere (ikke Erasmus+ eller Nordplus) får 5 000 i startstipend.
Krav for å få stipend

  • Du må dra til en av MFs partnere (gjelder ikke Erasmus+ eller Nordplus)
  • Utvekslingsoppholdet må ha minimumslengde på 3 måneder. 

Søknadsskjemaet finner du her og kan sendes til international@mf.no 
Utbetalingen skjer etter at du har ankommet utvekslingsstedet ditt. 

Andre stipendordninger

Det finnes muligheter for å søke om ulike stipend og legater. Du bør undersøke mulighetene tidlig, gjerne et år før planlagt utveksling.