FIDEM, Medieval Studies

FIDEM, Medieval Studies, Roma

Fakta: 

Språk:  Engelsk 

Land: Italia

By: Roma

Søk her

Mer info her

Norsk Utenriksstasjon: info her

Universitet: FIDEM, Medieval Studies, Roma

Offisiell side: http://fidemweb.org/

Søknadsfrist MF:
01. oktober for vårsemesteret
15. februar for høstsemesteret

Søk på studier i utlandet her

Søknadsfrist eksternt:
 

Type avtale: Erasmus+

Kontaktinfo, MF: Internasjonal@mf.no

Hvem kan søke? Teologi, bachelor, master