Platon og Aristoteles

Ex.phil

Ta ex.phil som nettstudium på MF!

Omfang
10 studiepoeng

Opptak
Søk om opptak til enkeltemner innen 15. januar/15.august. Etter opptak melder du deg opp i NEX1010 i Studentweb.

Søk om opptak

Studieavgift
Ordinær studieavgift

Examen philosophicum handler om de mest grunnleggende spørsmål i vitenskapen:

  • Hvordan er verden bygd opp? 
  • Hva er et menneske? 
  • Hvordan kan vi få sikker viten om verden? 
  • Hvordan bør vi handle? 

Emnet består av to delemner: Filosofi- og vitenskapshistorie (5 stp) og Etikk (5 stp).

Emnet har ingen obligatoriske samlinger, og forelesningene legges ut på nett.
For å få avsluttende vurdering må du som student få godkjent studiekrav underveis. Emnet avsluttes med en fire timers skriftlig eksamen.

Du finner mer informasjon i emnebeskrivelsen.