Lederutdanning for menighetspedagoger

Ledelsesutdanning

Ledelsesutdanning for ansatte innenfor kirkelig undervisning tilbys på deltid.

Fakta: 

Ny student?
Søk om opptak 
(åpner 1. mars)
Søknadsfrist 1. juni 2018

Pris: 7500 kr per semester

Ledelsesutdanning for kateketer og menighetspedagoger

Lederutdanningen for ansatte innenfor kirkelig undervisning gjentas fra høsten 2017 og går over tre semestre. Utdanningen har gått en gang før (2013/2014) og var svært vellykket. 
De første emnene ble tilbudt høsten 2017 og våren 2018. Det vil bli mulig å melde seg til det siste emnet, som tilbys på MF høsten 2018.

Enheten består av tre emner:
LED5050 Organisasjon og ledelse (10 stp)
LED5060 Styring, økonomi og samarbeid (10 stp)

LED5070 Planarbeid, evaluering og kvalitetsutvikling (10 stp) 

I Planarbeid, evaluering og kvalitetsutvikling drøftes trosopplæringens mulighet til å fungere som drivhjul i menighetens utvikling, med fokus på evaluering og kvalitetsutvikling av trosopplæringen. Refleksjon over livslang læring, ledelse av planarbeid, ledelse av undervisningsfeltet, rapportering og evaluering står sentralt. Emnet søker å gi trygghet på eget mandat, lederrolle og profesjonsidentitet.
Planarbeid, evaluering og kvalitetsutvikling gir teologisk, ledelsesteoretisk og didaktisk teori til forståelsen av arbeidet med å videreutvikle og implementere planer for trosopplæringen i en bestemt lokal kontekst. Emnet gir også en ryddig oversikt over gjeldende lover, rammer og planverk for barnehage og skole. Dessuten drøftes muligheter og utfordringer i kirke-skole-samarbeidet og barnehage-kirke-samarbeidet.

Fullstendig emnebeskrivelse kommer i april.

Undervisningsdager

​Deltid innebærer tre 2-dagers samlinger hvert semester. Undervisningen foregår på MF og VID i Oslo.
LED5060: Styring, økonomi og samarbeid (vår-18)

  • uke 6: mandag og tirsdag, 05.-06.02.18
  • uke 13: mandag og tirsdag, 09.-10.04.18
  • uke 21: tirsdag og onsdag, 22.-23.05.18
LED5070: Planarbeid, evaluering og kvalitetsutvikling (høst-18)
  • 17.-18. september 2018
  • 22.- 23. oktober 2018
  • 5.- 6. november 2018

Studietilbudet er et samarbeid mellom VID og MF, utviklet på oppdrag fra Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (KA). 
Mer informasjon finnes i studieplanen.

LED5070 Planarbeid, evaluering og kvalitetsutvikling (10 stp) kan innpasses i MFs nye studietilbud: Erfaringsbasert Master i Kirkelig undervisning.

Opptakskrav
Bachelorgrad eller tilsvarende (omfang 180 studiepoeng) med både
- Teologi/kristendomsfag (min. 30 studiepoeng)
- Pedagogikk (min. 30 studiepoeng)

Emneansvar: Fredrik Saxegaard
Studieveileder: Mona Gulbrandsen Bø